Μπορεί οι πλειστηριασμοί για πρώτη κατοικία να έχουν παγώσει, μαζί με τις παράλληλες, διαδικασίες για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία και το lockdown, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε την έναρξη του πτωχευτικού κώδικα για επιχειρήσεις. Για τα φυσικά πρόσωπα, είναι προγραμματισμένο να συμβεί την 1η Ιουνίου.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο η κυβέρνηση ευελπιστεί να βάλει τάξη σε μία αγορά με πανσπερμία νόμων, που αρκετοί έβρισκαν προστασία χωρίς να την δικαιούνται. Πλέον, με τον νέο πτωχευτικό κώδικα, οι βιώσιμες επιχειρήσεις που έχουν κόκκινα δάνεια, θα μπορούν να ρυθμίσουν τον δανεισμό τους, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρχει ένα βιώσιμο business plan.

Στην αντίθετη περίπτωση οι επιχειρήσεις θα έχουν μία δεύτερη ευκαιρία, με την οφειλή τους να διαγράφεται, αφού βέβαια πρώτο ρευστοποιηθεί το σύνολο της περιουσίας τους.

Από το υπουργείο Οικονομικών δόθηκαν οι παρακάτω διευκρινίσεις, για το τι ισχύει με τον νέο πτωχευτικό κώδικα.

Πιο συγκεκριμένα τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (δηλαδή, ελεύθεροι επαγγελματίες – επιτηδευματίες), έχουν τη δυνατότητα, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να συνεχίσουν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα παρακάτω:

Έκθεση από εμπειρογνώμονα και κατάθεση Σχεδίου Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης Οφειλών.
Η συγκεκριμένη έκθεση θα πρέπει να περιέχει, μεταξύ άλλων, το προφίλ του οφειλέτη, την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, τις οφειλές του οφειλέτη ανά κατηγορία πιστωτή, την επισκόπηση επιχειρηματικού σχεδίου, την οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας, τη διενέργεια ελέγχων – εξακριβώσεων, τις εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης των οφειλών της επιχείρησης και τις βασικές αρχές προτεινόμενης συμφωνίας εξυγίανσης.

Αξιολόγηση της έκθεσης εμπειρογνώμονα και ψήφιση του Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης από τους πιστωτές.
Οι πιστωτές αξιολογούν την έκθεση του εμπειρογνώμονα και ψηφίζουν υπέρ ή κατά του Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης.

Επικύρωση Συμφωνίας Εξυγίανσης από το Δικαστήριο.
Στην περίπτωση υπερψήφισης της Συμφωνίας Εξυγίανσης από την πλειοψηφία των πιστωτών, ο οφειλέτης ή οι πιστωτές υποβάλλουν αίτηση στο δικαστήριο προς επικύρωσή της. Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο παρέχεται αυτοδικαίως αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών από όλους τους πιστωτές. Η δικαστική επικύρωση της συμφωνίας την καθιστά δεσμευτική προς όλους τους πιστωτές, ακόμη και αυτούς που την καταψήφισαν.

Δεύτερη ευκαιρία σε μη βιώσιμες επιχειρήσεις
Στην περίπτωση που μία επιχείρηση αντιμετωπίζει προβλήματα βιωσιμότητας και δεν μπορεί να ενταχθεί στις διαδικασίες της εξυγίανσης, τότε τίθεται σε εφαρμογή το plan B που προβλέπεται από τον νόμο, δηλαδή η δεύτερη ευκαιρία που είναι σε εφαρμογή για την 1η Μαρτίου 2021.

Η διαδικασία της 2ης ευκαιρίας, προβλέπει την πλήρη διαγραφή όλων των οφειλών, με ταυτόχρονη ρευστοποίηση της περιουσίας της, της επιχείρησης.

Απαλλαγή οφειλών έχουν και τα μέλη της διοίκησης, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι λειτούργησαν με δόλο. Η διαδικασία για την απαλλαγή πραγματοποιείται μέσω αίτησης στο δικαστήριο.

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει η επιχείρηση πληροί τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

κύκλος εργασιών άνω των 700.000 ευρώ,
περιουσία άνω των 350.000 ευρώ,
αριθμός εργαζομένων πλέον των 10.
Αντιδράσεις για το οριζόντιο πάγωμα των πλειστηριασμών
Την ίδια ώρα πάντως υπάρχει γκρίνια σε ότι αφορά το οριζόντιο «πάγωμα» των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για την αντιμετώπιση των ασύμμετρων συνεπειών της πανδημίας, το οποίο τράπεζες και services χαρακτηρίζουν ως «λάθος συνταγή».

Όπως μάλιστα αναφέρουν από το 2010 ως σήμερα οι τράπεζες έχουν αποδείξει πολλές φορές ότι αντιμετωπίζουν με την απαιτούμενη ευαισθησία το θέμα της πρώτης κατοικίας, αφήνοντας αιχμές για την πολιτική του υπουργείου και σημείωσαν ότι θα μπορούσε να υπάρξει αυτοδέσμευση των τραπεζών να μην κινήσουν κανένα μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης για την πρώτη κατοικία.

Επίσης σημειώνουν με έμφαση μάλιστα πως δυσκολεύονται να κατανοήσουν γιατί να παρέχεται προστασία σε κάποιους που δεν τη χρειάζονται ή ακόμη και σε αυτούς που δεν την επιδιώκουν, ενώ καταλήγουν αναφέροντας ότι η οριζόντια απαγόρευση δημιουργεί καταστάσεις, που σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργούν ακόμη και εις βάρος των δανειοληπτών.

Πηγή: patrastimes.gr