Με αφορμή δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο, περί δήθεν αδιαφορίας της Δημοτικής Αρχής για τη μεταστέγαση του 54 Νηπιαγωγείου, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος κάνει γνωστά τα εξής:

«Δεν είναι μόνο το 54ο Νηπιαγωγείο που χρήζει άμεσης μεταστέγασης αλλά και 26 ακόμη που στεγάζονται σε ακατάλληλα μισθωμένα κτίρια σε διάφορα σημεία της πόλης.

Το μεγάλο και κρίσιμο αυτό πρόβλημα μπορεί και πρέπει να λυθεί συνολικά, ριζικά και οριστικά μόνο με τη σταδιακή κατασκευή κατάλληλων σύγχρονων δημόσιων κτιρίων από την αρμόδια Κρατική Ανώνυμη Εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές» (ΚΤΥΠ) και με την αξιοποίηση υπαρχόντων διαθέσιμων δημοτικών και δημόσιων κτιρίων.

Η Αντιδημαρχία Παιδείας και Αθλητισμού έχει εκπονήσει σχετικό σχέδιο, έχει βρει λύσεις για τα 11 από τα εν λόγω ακατάλληλα κτίρια και τις προωθεί, ενώ παράλληλα σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχείου και Γεωπληροφορικής (G.I.S) της Διεύθυνσης Πολεοδομικού & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού του Δήμου αναζητά διαθέσιμους χώρους και για τα υπόλοιπα νηπιαγωγεία.

Στα 11 νηπιαγωγεία που έχει βρεθεί λύση συμπεριλαμβάνονται και το 54 με το παρακείμενο 7, που επίσης στεγάζεται σε ακατάλληλο μισθωμένο κτίριο, για τα οποία μάλιστα η Αντιδημαρχία εξετάζει ταυτόχρονα δύο σενάρια κι έχει προωθήσει ήδη τις απαιτούμενες διαδικασίες για να συστεγαστούν σε κτίριο του Σκαγιοπουλείου, με τη διοίκηση του οποίου έχει επέλθει συμφωνία βάσει του Π.Δ. 89/7-2-89 περί «Αναπροσανατολισμού κι εκσυγχρονισμού των σκοπών των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας» ή στο παλιό εργοστάσιο Βέτσου (πλατεία Βουδ) αν προκύψει απρόβλεπτο αξεπέραστο νομικό κώλυμα με το Σκαγιοπούλειο κι εννοείται ότι και τα δύο αυτά κτίρια χρήζουν ανακατασκευής.

Η υλοποίηση του συνολικού σχεδίου της Αντιδημαρχίας έχει τεθεί ήδη σε σταδιακή εφαρμογή και όπως είναι γνωστό έχει υποβληθεί ο φάκελος για το νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο του Αγίου Βασιλείου, που αναμένεται να ενταχθεί σε κατασκευαστικό πρόγραμμα της ΚΤΥΠ άμεσα, ενώ ολοκληρώθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου και ο φάκελος για το νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο Καμινίων που ολοκληρώνεται εντός των ημερών για να υποβληθεί στην ΚΤΥΠ.

Πέραν όμως της μεσοπρόθεσμης λύσης, όπως γνωρίζουν οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων 54 και 7, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι εκπρόσωποι των γονέων  η Αντιδημαρχία Παιδείας & Αθλητισμού βρήκε πέρυσι για την άμεση προσωρινή μεταστέγαση τους μεγάλο σύγχρονο νεόδμητο κτίριο, αλλά η προσπάθεια απέβη άκαρπη χωρίς ευθύνη της Αντιδημαρχίας.

Με δεδομένη τη δυσκολία ανεύρεσης άλλου κατάλληλου προς μίσθωση κτιρίου εντός ή εγγύς των γεωγραφικών ορίων του 54 Νηπιαγωγείου εξετάζεται η δυνατότητα να μεταφερθεί προσωρινά τουλάχιστον το ένα από τα δύο τμήματα του σχολείου σε άλλο δημόσιο κτίριο ή σε διαθέσιμη προκατασκευασμένη αίθουσα που θα τοποθετηθεί εντός του Σκαγιοπουλείου.

Επισημαίνω ότι το πρόβλημα στο 54 και σε πολλά άλλα νηπιαγωγεία όξυνε η καθιέρωση της δίχρονης προσχολικής αγωγής, χωρίς σοβαρό και υπεύθυνο προγραμματισμό και κυρίως χωρίς την εξασφάλιση των απαιτούμενων αιθουσών.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι ενώ  όλοι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν τοποθετηθεί δημόσια για τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής να προωθήσει λύση στο πρόβλημα κι ενώ οι εκπρόσωποι των Γονέων επικοινώνησαν με δημοσιογράφους, οι τελευταίοι δεν φρόντισαν να επικοινωνήσουν με τον Δήμο, προκειμένου να έχουν μια σφαιρική άποψη.

Η Αντιδημαρχία Παιδείας και Αθλητισμού, είναι πάντα στην διάθεση των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απάντηση σε σχετικά με τις αρμοδιότητές της θέματα».

Πηγή: patrastimes.gr