Σε μαζικές διασταυρώσεις καταθέσεων, ακινήτων, μερισμάτων και ασφαλιστηρίων θα προχωρήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς η Αρχή διενεργεί αυτόματα ελέγχους των στοιχείων που αναγράφονται στους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Οι έλεγχοι θα αφορούν εισοδήματα από κάθε πηγή και ανεξαρτήτως εάν ο φορολογούμενος είναι μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας, ενώ θα επιχειρηθεί ο εντοπισμός κρυφών εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, μέσα από στοχευμένες διασταυρώσεις δεδομένων, που υπάρχουν είτε στο αρχείο του TAXISnet είτε σε άλλους φορείς.

Στο στόχαστρο τα κρυφά εισοδήματα και οι καταθέσεις

Στόχος είναι η μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων και ο εντοπισμός κρυφών εισοδημάτωνκαταθέσεων ή δαπανών που συνιστούν τεκμήριο, αλλά δεν δηλώνονται από τους υπόχρεους. Σε περίπτωση που εντοπιστεί ατασθαλία, τότε στον προσωπικό λογαριασμό στο Τaxisnet θα κοινοποιηθεί μήνυμα για έξτρα φόρο, λόγω απόκρυψης εισοδήματος.

Μάλιστα ο ελεγχόμενος θα έχει περιθώριο 30 ημερών από τη στιγμή που θα λάβει την ειδοποίηση για να κάνει ένσταση και να παρουσιάσει τα στοιχεία, για να αντικρούσει τα στοιχεία των φορολογικών αρχών, αλλιώς θα πληρώσει το πρόστιμο.

Η διασταύρωση και η χρήση των στοιχείων και πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση και η έκδοση νέας πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου μπορεί να γίνουν και αφού ήδη έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Ειδικότερα για φέτος προγραμματίζονται οι ακόλουθες διασταυρώσεις:

 • Διασταύρωση για τον εντοπισμό φορολογούμενων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν σημαντική δραστηριότητα.
 • Διασταύρωση για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ συνολικών ετησίων εκροών δηλώσεων ΦΠΑ με τα δηλωθέντα εισοδήματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.
 • Δράσεις εντοπισμού υπόχρεων σε υποβολή ή τροποποίηση δηλώσεων Ε9.
 • Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων στην υποβολή δηλώσεων ΦΕΦΠ για πρόσθετες αποδοχές.
 • Διασταύρωση εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.
 • Διασταύρωση για αναδρομικά εισοδήματα ή πρόσθετες αποδοχές.
 • Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις και από αξιοποίηση δεδομένων καρτών.
 • Τα ποσά των τόκων των καταθέσεων και των repos που απέκτησε το φυσικό πρόσωπο κατά το προηγούμενο έτος και ο φόρος που παρακρατήθηκε.
 • Στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι αθροιστικά εντός του έτους (2020) εμφάνισαν κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ.
 • Διασταύρωση για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις κινήσεις τους, το υπόλοιπο των οποίων είναι μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ.
 • Τα μερίσματα που καταβλήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός του 2020, για τα οποία κοινοποιεί τα σχετικά στοιχεία η «Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ).
 • Τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από φυσικά πρόσωπα σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες παροχής πιστώσεων και εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing) για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβληθέντων τόκων, τόκων υπερημερίας κ.λπ.
 • Τα στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας που συνάφθηκαν και αφορούν φυσικά πρόσωπα.
 • Τα εισοδήματα από ακίνητα και εάν αυτά συμπίπτουν με τα εισοδήματα που δηλώνονται από τους ενοικιαστές ή υπάρχουν στις πλατφόρμες Airbnb Booking κ.λπ.
 • Τα στοιχεία των ατόμων που φιλοξενούνται ώστε να διαπιστωθεί εάν συμπίπτουν με τις δηλώσεις των φιλοξενούμενων ατόμων.
 • Το κόστος των νοσηλίων σε ιδιωτικές κλινικές, με στοιχεία των γιατρών που εισέπραξαν τις αμοιβές.
 • Το κόστος των διδάκτρων στα ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, τα οποία υποβάλλουν στοιχεία καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές
 • Το κόστος της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας.
 • Το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Το κόστος της ύδρευσης, για τους πελάτες που η ετήσια κατανάλωση νερού υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ (με στόχο να εντοπίζουν όσους έχουν αδήλωτες πισίνες).

Πηγή: patrastimes.gr