Η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ  έχει επικρατήσει στη Δυτική ΕΛΛΆΔΑ  σε ποσοστό 99.57% επί των ελεγχθέντων δειγμάτων το διάστημα από 16/8/2021 έως 28/08/2021.

Η συγκεκριμένη μετάλλαξη έχει κυριαρχήσει σε απόλυτο ποσοστό (100%) σε οκτώ συνολικά περιφέρειες.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πηγή: patrastimes.gr