Δύο νέες αλλά άκρως απαραίτητες ειδικότητες αναλαμβάνουν υπηρεσία σε σχολεία της επικράτειας, ανάμεσά τους και σχολεία της Πάτρας. Πρόκειται για τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς που τοποθετούνται σταδιακά σε σχολεία της πόλης, τόσο σε Δημοτικά όσο και σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Σκοπός τόσο των ψυχολόγων όσο και των κοινωνικών λειτουργών είναι η στήριξη της ενημέρωσης και της συμβουλευτικής και η ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας.

Οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί, θα στηρίξουν τόσο μαθητές (με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) όσο και εκπαιδευτικούς, γονείς και άλλους εμπλεκόμενους στη σχολική ζωή, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για να διαχειριστούν αποτελεσματικά κρίσιμες και απρόβλεπτες καταστάσεις.

Μάλιστα έρχονται σε μια κομβική περίοδο με την πανδημία να έχει διαμορφώσει ένα περίεργο ψυχολογικό τοπίο τόσο στους μαθητές που βρίσκονται για καιρό μακριά από το σχολικό τους περιβάλλον όσο και στις οικογένειές τους.

Επιπλέον, ο ρόλος των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα είναι ανιχνευτικός, ενημερωτικός, υποστηρικτικός, διαμεσολαβητικός. Προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν συνεργατικές μέθοδοι εντός των σχολικών μονάδων, με άλλες σχολικές μονάδες, γονείς, φορείς και υπηρεσίες, τοπικές αρχές ή ομάδες (όπως αρμόδια υπουργεία, τοπικές αρχές, υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, πρόσωπα και ομάδες που έργο τους είναι η προστασία του πολίτη, κλπ).

Επίσης, προβλέπεται να σχεδιαστούν διαθεματικές και βιωματικές δραστηριότητες αξιοποιώντας την υπάρχουσα γνώση και εμπειρία, προωθώντας ταυτόχρονα σύγχρονες πρακτικές, όπως εργαστήρια, roleplay, εξ αποστάσεως εφαρμογές κλπ.

Ήδη σε γονείς μαθητών από σχολεία της Πάτρας έχει φτάσει ενημερωτικό e-mail στο οποίο ενημερώνονται για την παρουσία ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού στο σχολείο και για τις ώρες και ημέρες που είναι διαθέσιμος για επικοινωνία.

Πηγή: patrastimes.gr