Σε δυο δόσεις, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, θα καταβληθούν τελικά τα αναδρομικά ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ σε περίπου 200.000 συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.

Η μηνιαία αύξηση των συντάξεων ξεκινά από λίγα ευρώ έως και 200 ευρώ, ενώ τα αναδρομικά σε ορισμένες περιπτώσεις συνταξιούχων ξεπερνούν και τις 2.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που προωθείται από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την διοίκησης του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)

  • με την σύνταξη Ιουνίου, στο τέλος Μαΐου, θα αναπροσαρμοστούν τα ποσά που λαμβάνουν οι «νέοι» συνταξιούχοι, δηλαδή όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016) και θα λάβουν και τα αναδρομικά ποσά 20 μηνών,
  • με την σύνταξη Ιουλίου, στο τέλος Ιουνίου, θα αναπροσαρμοστούν οι συντάξεις για τους «παλιούς» συνταξιούχους, δηλαδή όσοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/16 και θα λάβουν και τα αναδρομικά ποσά 21 μηνών.

Συνολικά, περίπου 200.000 συνταξιούχοι δικαιούνται αυξήσεις και αναδρομικά ποσά από τον Οκτώβριο του 2019. Οι κατηγορίες των συνταξιούχων είναι οι εξής:

  • 50.000 νέοι συνταξιούχοι (με αίτηση συνταξιοδότησης από 13 Μαΐου 2016 και μετά) δικαιούνται αύξηση στην καταβαλλόμενη σύνταξη τους, που κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 50 ευρώ από 1η Οκτωβρίου 2019 και αναδρομικά ποσά 20 μηνών.

150.000 παλαιοί συνταξιούχοι (με αίτηση συνταξιοδότησης πριν από τις 12 Μαΐου 2016) θα λάβουν τα 2/5 της αύξησης που δικαιούνται, η οποία κυμαίνεται από 30 έως 50 ευρώ μεσοσταθμικά. Οι «παλιοί» συνταξιούχοι χωρίζονται σε δυο κατηγορίες:

  • Πρόκειται για περίπου 50.000 συνταξιούχους με μικρή θετική προσωπική διαφορά κατά μέσο όρο 30 ευρώ περίπου, οι οποίοι με τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης, ισοφαρίζουν την προσωπική διαφορά και κερδίζουν αύξηση μεσοσταθμικά 30 ευρώ σε 5 ετήσιες δόσεις έως το 2024.
  • Πρόκειται για περίπου 100.000 συνταξιούχους που έλαβαν αύξηση από 1/1/2019 (αρνητική προσωπική διαφορά) με τον νόμο Κατρούγκαλου, οι οποίοι θα λάβουν νέα μεσοσταθμική αύξηση της τάξης των 40 -50 ευρώ σε πέντε ετήσιες δόσεις ως το 2024.

Υπενθυμίζεται ότι για την πλειοψηφία των συνταξιούχων οι αυξήσεις συμψηφίζονται από την προσωπική διαφορά που ήδη έχει καταγραφεί με το νόμο Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016).  Οι συνταξιούχοι δικαιώθηκαν μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Οκτώβριο του 2019, λόγω των χαμηλών ποσοστών αναπλήρωσης που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, κάτι που διορθώθηκε με την τελευταία ασφαλιστική μεταρρύθμιση Βρούτση N. 4670/20.

Ο επανυπολογισμός αφορά τις κύριες συντάξεις Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (εκτός του πρώην ΟΓΑ). Για να προσδιοριστεί η καταβλητέα από 1η Οκτωβρίου 2019 σύνταξη, γίνεται σύγκριση:

  • του καταβαλλόμενου στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ποσού εθνικής σύνταξης, ανταποδοτικής σύνταξης και προσωπικής διαφοράς
  • του αθροίσματος εθνικής σύνταξης, ανταποδοτικής σύνταξης και προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τους αυξημένους συντελεστές αναπλήρωσης.

Η σύγκριση των ποσών διενεργείται μεταξύ καθαρών προ φόρου ποσών.

Ο εργατολόγος Δηµήτρης Μπούρλος και η δικηγόρος Ασπασία Παπαθανασοπούλου, ειδική σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης επιμελούνται αναλυτικά παραδείγματα με την αναπροσαρμογή των συντάξεων και την καταβολή των αναδρομικών με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης.

«Παλιοί» συνταξιούχοι πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016

1. Συνταξιούχος με 40 έτη ασφάλισης, με μέσο όρο συνταξίμων αποδοχών 1.500 ευρώ, η σύνταξη του σήμερα είναι 964,44 ευρώ. Έχει προσωπική διαφορά 88,76 ευρώ. Μετά τον επανυπολογισμό, η σύνταξη θα ανέλθει σε 1.066,10 ευρώ, ενώ η ανταποδοτική του σύνταξη θα αυξηθεί τόσο με το ποσό της καταβαλλόμενης ήδη προσωπικής διαφοράς, όσο και με το ποσό που θα λάβει τμηματικά από την αύξηση του συντελεστή αναπλήρωσης.

Για το διάστημα από 10/2019 έως και σήμερα, το ποσό που θα πρέπει να λάβει ανέρχεται σε 2,58 ευρώ Χ 15 μήνες (το 1/5 της διαφοράς από τον 10/2019 έως και τον 12/2020) + 5,16 € (τα 2/5 της διαφοράς για το έτος 2021) Χ 7 μήνες (από τον 01/2021 έως και τον  07/2021).

Συνολικά θα λάβει αναδρομικά 74,82 ευρώ.

Κάθε χρόνο μέχρι το 2024 ο συνταξιούχος θα λαμβάνει 2,58 ευρώ επιπλέον.

2. Συνταξιούχος με 35 έτη ασφάλισης, με μέσο όρο συνταξίμων αποδοχών 1.500 ευρώ, η σύνταξη του σήμερα είναι 837,68 ευρώ. Έχει προσωπική διαφορά 33,44 ευρώ. Μετά τον επανυπολογισμό η σύνταξη θα ανέλθει σε 887,03 ευρώ.

Για το διάστημα από 10/2019 έως και σήμερα, το ποσό που θα πρέπει να λάβει ανέρχεται σε 3,18 ευρώ Χ 15 μήνες (το 1/5 της διαφοράς από τον 10/2019 έως και τον 12/2020) + 6,36 ευρώ (τα 2/5 της διαφοράς για το έτος 2021) Χ 7 μήνες (από τον 01/2021 έως και τον 07/2021). Συνολικά θα λάβει αναδρομικά 92,22 ευρώ.

Κάθε χρόνο μέχρι το 2024 ο συνταξιούχος θα λαμβάνει 3,18 ευρώ επιπλέον.

3. Συνταξιούχος με 31 έτη ασφάλισης, με μέσο όρο συνταξίμων αποδοχών 1.000 ευρώ, η σύνταξη του σήμερα είναι 622,19 ευρώ. Έχει προσωπική διαφορά 21,39 ευρώ. Μετά τον επανυπολογισμό η σύνταξη θα ανέλθει σε 627,45 ευρώ.

Για το διάστημα από 10/2019 έως και σήμερα, το ποσό της ανταποδοτικής του σύνταξης θα αυξηθεί συνολικά κατά ποσό 5,26 ευρώ. Η αύξηση αυτή σε δοθεί σε πέντε δόσεις περίπου ένα ευρώ ανά έτος από το 2020 και η  προσωπική του διαφορά θα παραμείνει και θα μειωθεί σε 16,13 ευρώ το μήνα. Ο συνταξιούχος αυτός ούτε μετά το 2025 θα μπορεί να λάβει αύξηση, εάν δεν εξαλειφθεί η προσωπική διαφορά στη σύνταξή του.

«Νέοι» συνταξιούχοι μετά την εφαρμογή του Ν. 4387/2016

1. Συνταξιούχος με 36 έτη ασφάλισης, με μέσο όρο συνταξίμων αποδοχών 2.373,50 ευρώ, η σύνταξη του σήμερα είναι 1.274,04 ευρώ. Έχει προσωπική διαφορά 103,64 ευρώ.

Μετά τον επανυπολογισμό η σύνταξη του θα διαμορφωθεί σε 1.248,98 ευρώ. Ωστόσο θα συνεχίσει να λαμβάνει την ίδια σύνταξη και η προσωπική του διαφορά θα μειωθεί στα 25,06 ευρώ.

2. Συνταξιούχος με 42 έτη ασφάλισης, με μέσο όρο συνταξίμων αποδοχών 3.500 ευρώ, η σύνταξη του σήμερα είναι 1.750,75 ευρώ. Μετά τον επανυπολογισμό, η σύνταξη του θα διαμορφωθεί στα 1.896,45 ευρώ.

Για το διάστημα από 10/2019 έως και σήμερα, το ποσό που θα πρέπει να λάβει ανέρχεται σε 29,14 ευρώ Χ 15 μήνες (το 1/5 της διαφοράς από τον 10/2019 έως και τον 12/2020) + 58,28 ευρώ (τα 2/5 της διαφοράς για το έτος 2021) Χ 6 μήνες (από τον 01/2021 έως και τον 06/2021). Συνολικά θα λάβει αναδρομικά 786,78 ευρώ.

Κάθε χρόνο μέχρι το 2024 ο συνταξιούχος θα λαμβάνει 29,14 ευρώ επιπλέον.

3. Συνταξιούχος με 40 έτη ασφάλισης, με μέσο όρο συνταξίμων αποδοχών 2.200 ευρώ, η σύνταξη του σήμερα είναι 1.373,46 ευρώ. Έχει προσωπική διαφορά 127,60 ευρώ.

Μετά τον επανυπολογισμό η σύνταξη του θα διαμορφωθεί σε 1.394,96 ευρώ.

Για το διάστημα από 10/2019 έως και σήμερα, το ποσό που θα πρέπει να λάβει ανέρχεται σε 4,30 ευρώ Χ 15 μήνες (το 1/5 της διαφοράς από τον 10/2019 έως και τον 12/2020) + 8,60 ευρώ (τα 2/5 της διαφοράς για το έτος 2021) Χ 6 μήνες (από τον 01/2021 έως και τον 06/2021). Συνολικά θα λάβει αναδρομικά 116,1 ευρώ.

Κάθε χρόνο μέχρι το 2024 ο συνταξιούχος θα λαμβάνει 4,30 ευρώ επιπλέον.

4. Ασφαλισμένος στον τ. ΟΑΕΕ με 37 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτήθηκε το 2017. Με αποδοχές 1.812 ευρώ η σύνταξη του διαμορφώθηκε στα 1.058,06 ευρώ. Έχει προσωπική διαφορά 28,50 ευρώ.

Μετά τον επανυπολογισμό η ανταποδοτική του σύνταξη θα αυξηθεί κατά 5,16 %. Η μηνιαία αύξηση είναι 93,4 ευρώ μεικτά. Συνολικά θα λάβει αναδρομικά για 21 μήνες 1.362,90 ευρώ μεικτά και 1.281,13 ευρώ προ φόρου μετά την κράτηση για υγειονομική περίθαλψη.

5. Ασφαλισμένη στο τ. ΙΚΑ με 31 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτήθηκε τον 12/2016. Με αποδοχές 990 ευρώ λαμβάνει 659,12 ευρώ σύνταξη. Με το νέο συντελεστή αναπλήρωσης η ανταποδοτική της σύνταξη θα αυξηθεί κατά 0,56 %. Η μηνιαία αύξηση είναι 5,54 ευρώ μεικτά. Συνολικά θα λάβει αναδρομικά 116,42 ευρώ μεικτά και 109,43 ευρώ προ φόρου μετά την κράτηση για υγειονομική περίθαλψη.

6. Ασφαλισμένος στο τ. ΙΚΑ με 39 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτήθηκε το 2017. Με αποδοχές 2.874 ευρώ λαμβάνει σύνταξη 1.556,59 ευρώ. Έχει προσωπική διαφορά 59,72 ευρώ. Με το νέο συντελεστή αναπλήρωσης η ανταποδοτική του σύνταξη θα αυξηθεί κατά 6,65 %. Η μηναία αύξηση είναι 191,12 ευρώ μεικτά.

Συνολικά θα λάβει αναδρομικά 2.759,40 ευρώ μεικτά και 2.516,02 ευρώ προ φόρου μετά την κράτηση για υγειονομική περίθαλψη και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Αναδρομικά πριν το Πάσχα

Εντός της Μεγάλης Εβδομάδας (πιθανότατα  την Μεγάλη Τετάρτη) αναμένεται να καταβληθούν οι προκαταβολές συντάξεων, σε όσους υπέβαλαν την ψηφιακή αίτηση χορήγησης του ποσού προκαταβολής έναντι της σύνταξης. Σύμφωνα με πληροφορίες του e-ΕΦΚΑ, θα πραγματοποιηθεί μία καταβολή που θα αφορά σε όλους τους δικαιούχους. Συγκεκριμένα θα καταβληθεί η μηνιαία προκαταβολή σύνταξης 360 ή 384 ευρώ, αλλά και αναδρομικά σε 36.088 ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ που υπέβαλαν αίτηση στην ειδική πλατφόρμα του φορέα έως τις 31 Μαρτίου.

Η πλατφόρμα παραμένει ανοικτή και για τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Με τροπολογία ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης προχωράει σε αύξηση του ορίου των οφειλών στις 20.000 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους και 6.000 ευρώ για τους αγρότες για να λάβουν περισσότεροι ασφαλισμένοι σύνταξη, ενώ δίνει την δυνατότητα λήψης προσωρινής σύνταξης σε όσους προχωρούν σε αναγνώριση πλασματικών ετών ακόμη κι αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εξαγορά.

mononews.gr

Πηγή: patrastimes.gr