Τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία θα «φορτωθούν» όλες οι εκκρεμούσες αιτήσεις του νόμου Κατσέλη, αφού επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους, προωθεί η κυβέρνηση, με στόχο το ξεκαθάρισμα της μακρόσυρτης λίστας και την επιτάχυνση της εκδίκασης.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία, τους τελευταίους μήνες του έτους. Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς προστασίας του νόμου 3869 (νόμος Κατσέλη) θα κληθούν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία και επομένως θα περάσουν από έλεγχο επιλεξιμότητας. Για το σκοπό αυτό η πλατφόρμα θα είναι διασυνδεδεμένη με τις βάσεις δεδομένων του συστήματος Taxis.

Οσες αιτήσεις παραμείνουν θα εκδικαστούν κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις κυβερνητικές προθέσεις, εντός του 2021, ώστε σε συνδυασμό με την εισαγωγή του νέου πτωχευτικού πλαισίου και τον θεσμό της «κοινωνικής κατοικίας» να κλείσουν οι εκκρεμότητες της προστασίας πρώτης κατοικίας που εισήγαγε ο νόμος Κατσέλη.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη η ηλεκτρονική πλατφόρμα μαζί με την προωθούμενη επιδότηση δόσης για δάνεια με ενέχυρο σε πρώτη κατοικία και τον νέο πτωχευτικό κώδικα αποτελούν τρία πολύ σημαντικά βήματα για να εδραιωθεί η κουλτούρα πληρωμών και τα ξεκαθαρισθεί πόσοι είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Πηγή: patrastimes.gr