Την επιδότηση μισθού ως πρώτο ένσημο για νέους ως 29 ετών, το διπλό Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, π. ΚΕΑ, και την αύξηση των επιδοτούμενων νέων θέσεων εργασίας θα εξειδίκευσει σήμερα ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης.
Σε δόσεις η επιδότηση μισθού για το «πρώτο ένσημο» σε εργοδότες και εργαζόμενους

Ειδικότερα:
Πρώτο ένσημο
Αρχές του 2022 αναμένεται να ξεκινήσει η επιδότηση ύψους 1.200 ευρώ για την πρόσληψη νέων χωρίς καμία προϋπηρεσία. Θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται αρχές του 2022 ενώ η πληρωμή θα γίνει σε δύο δόσεις δηλαδή 300 ευρώ η πρώτη δόση (για νέους και εργοδότες) και 300 ευρώ η δεύτερη δόση (για νέους και εργοδότες).
Αναλυτικότερα οι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που δεν έχουν εργαστεί θα μπορούν να αποκτήσουν τα πρώτα τους ένσημα μέσα από την επιδότηση που προσφέρει το κράτος. Κι αυτή είναι 600 ευρώ για τους εργαζόμενους και 600 ευρώ για τους εργοδότες για 6 μήνες.

Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος πέρα από το μισθό που θα του καταβάλλει ο εργοδότης θα πάρει για 6 μήνες απασχόληση 600 ευρώ, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα προσαύξηση στον μισθό για 6 μήνες. Από την άλλη οι εργοδότες για κάθε μήνα θα επιδοτούνται με 100 ευρώ για 6 μήνες για τις ασφαλιστικές εισφορές του νέου εργαζόμενου.

Για εργασία μερικής απασχόλησης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 50% της πλήρους, θα δίνεται το ήμισυ του ποσού τη; της επιδότησης, δηλαδή για 6 μήνες μερικής απασχόληση θα λάβει 300 ευρώ ο εργαζόμενος και 300 ευρώ ο εργοδότης.

Για να λάβει ένας νέος την επιδότηση μισθού θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
να είναι ως 29 ετών
να μην έχει ούτε ένα ένσημο
να θέλει να απασχοληθεί σε θέση πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
Για παράδειγμα:
Έστω νέος 25 ετών ετών που προσλαμβάνεται για πρώτη φορά με μικτό μισθό 650 ευρώ (τον κατώτατο μισθό) και καθαρό μισθό 558 ευρώ θα λάβει κάθε μήνα για 6 μήνες το ποσό των 100 ευρώ (σύνολο 600 ευρώ). Έτσι κάθε μήνα θα παίρνει στο χέρι με την επιδότηση 658 ευρώ.

Για εργασία μερικής απασχόλησης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 50% της πλήρους, θα δίνεται το ήμισυ του ποσού. Άρα θα λάβει κάθε μήνα ο εργαζόμενος 50 ευρώ για 6 μήνες.

150.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας
Από τις αρχές του 2022 αυξάνονται κατά 50.000 οι επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για την πρόσληψη ανέργων χωρίς ηλικιακή προϋπόθεση. Ειδικότερα προβλέπεται η δημιουργία 150.000 νέων θέσεων εργασίας, με την επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών- εργαζομένων), για έξι μήνες, σε επιχειρήσεις -εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Σε περίπτωση που η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών μέχρι την υποβολή της αίτησης-δήλωσης των επιχειρήσεων-εργοδοτών για ένταξη στο πρόγραμμα, η νέα πρόσληψη επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό πέραν της επιδότησης της και με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Σε κάθε περίπτωση, ο καθαρός μηνιαίος μισθός, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του νεοπροσληφθέντα μακροχρόνια ανέργου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 200) ευρώ.

Αναλυτικότερα οι εργαζόμενοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά τη στιγμή της πρόσληψής τους δεν πρέπει:
α) να έχουν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή με άλλον εργοδότη, για τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους,

β) να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση – εργοδότη.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού – Επίδομα 534 ευρώ
Δίνεται αποζημίωση ειδικού σκοπού για επιπλέον δύο μήνες για τους καλλιτέχνες (για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο) και τους ξεναγούς (για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο) με δημοσιονομικό κόστος για το 2021 30 εκατ. ευρώ.

ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ
Επεκτείνεται το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως το τέλος του 2021 με δημοσιονομικό κόστος για το 2021: 50 εκατ. ευρώ.

Αυτο σημαίνει πως το εν λόγω πρόγραμμα που θα έληγε 31 Σεπτεμβρίου 2021 προβλέπει ενίσχυση 60% επί της μείωσης του μισθού και κάλυψη 100% στις εισφορές που αντιστοιχούν στο μισθό που μειώθηκε.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
Όλοι οι σημερινοί δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, π. ΚΕΑ, θα λάβουν στις 30 Δεκεμβρίου το διπλό ποσό του επιδόματος σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ειδικότερα το διπλό ποσό του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα δοθεί σε περίπου 215.000 δικαιούχους που λαμβάνουν σήμερα το εν λόγω επίδομα.

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, π. ΚΕΑ δεν θα χρειαστεί να κάνουν τίποτα και θα λάβουν μέσω του λογαριασμού τους αυξημένο ποσό του επιδόματος. Η καταβολή θα γίνει όπως γίνεται κάθε μήνα με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δηλαδή μισό ποσό προπληρωμένη κάρτα και μισό μετρητά.

Έτσι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις στις 30 Δεκεμβρίου κάποιος που παίρνει σήμερα 200 ευρώ θα πάρει 400 ευρώ ενώ αν κάποιος παίρνει 300 ευρώ θα πάρει 600.

Σε περίπτωση που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα, ποσοστό 50% δαπανάται αποκλειστικά μέσω χρήσης προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας του δικαιούχου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών ή πληρωμή. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάληψης μετρητών από την προπληρωμένη τραπεζική κάρτα.

Για το υπόλοιπο 50% υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης μετρητών, μέσω τραπεζικού καταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος που ο δικαιούχος τηρεί λογαριασμό ή/και μέσω χρεωστικής κάρτας, από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Συγκεκριμένα, η έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση αφορούσε πέρσι 482.335 ευάλωτους πολίτες οι οποίοι εντάσσονταν σε 256.562 νοικοκυριά.

Υπενθυμίζουμε ότι το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως εξής:
Για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 200 ευρώ.
Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 100 ευρώ.
Για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 50 ευρώ.

Πηγή: patrastimes.gr