Σε δύο δόσεις θα πληρωθεί από το Δημόσιο η αναλογία του δώρου Πάσχα στους εργαζομένους που η σύμβασή τους έχει τεθεί σε αναστολή το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου 2021. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου για όσους εργαζομένους η σύμβασή τους τέθηκε σε αναστολή κάποιο διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2021.

Για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας από την 1η έως τις 30 Απριλίου 2021, το ποσό θα καταβληθεί στους δικαιούχους έως το τέλος Μαΐου. Σημειώνεται πως το δώρο Πάσχα υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και όχι επί του ονομαστικού μισθού του εργαζομένου.

Το ποσό του δώρου Πάσχα που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής των εργαζομένων στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό καταβάλλεται από το υπουργείο Εργασίας απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων ως εξής: α) για το έως 31.3.2021 διάστημα υπαγωγής, η καταβολή πραγματοποιείται έως τη Μ. Τετάρτη (28.4.2021) και β) για το διάστημα υπαγωγής από 1.4.2021 έως 30.4.2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως τις 31.5.2021. Η αναλογία στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται επί του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας του αντίστοιχου διαστήματος.

Να σημειωθεί ότι το ποσό του δώρου Πάσχα που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής τους στον μηχανισμό και βαρύνει τους εργοδότες καταβάλλεται από αυτούς το αργότερο έως τη Μεγάλη Τετάρτη. Το ίδιο ισχύει και για τους μισθούς των μισθωτών, για το διάστημα που εργάστηκαν.

Τέλος έως και τη Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου, οι επιχειρήσεις του Πολιτισμού οι οποίες έχουν υποβάλει στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην οικονομική ενίσχυση για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, η οποία έχει εγκριθεί από την ΑΑΔΕ, καλούνται, πέραν της προαναφερόμενης αίτησης, να υποβάλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά συμπληρωματική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση.

Πηγή: patrastimes.gr