Ένα μήνα μετά την τυπικά έναρξη της διαδικασίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε πως άνοιξε η πλατφόρμα στο Taxisnet για τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος Νομικών προσώπων (Εντυπο Ν).

Η διορία υποβολής έχει εκταθεί με νόμο μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021. Κανονικά το Έντυπο Ν (δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων) υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα, από το τέλος του φορολογικού έτους. Δηλαδή εφέτος θα ήταν μέχρι Τετάρτη 230 Ιουνίου.

Ωστόσο ισχύουν και εξαιρέσεις:

Σε περίπτωση διακοπής εργασιών, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη διακοπή.

Σε περίπτωση εκκαθάρισης επιχείρησης:

  • Για την περίοδο από την αρχή του φορολογικού έτους μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη της εκκαθάρισης, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του 6ου μήνα από την έναρξη της εκκαθάρισης.
  • Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους (πέραν των 12 μηνών), υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους, μέσα σε 1 (ένα) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης.

Η οριστική δήλωση εκκαθάρισης υποβάλλεται μέσα σε 1 (ένα) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης.

Προσοχή!

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, θα πρέπει να ελέγχεται η ορθή μεταφορά του προσυμπληρωμένου κωδικού [090] με το ποσό των παρακρατηθέντων φόρων στη δήλωση. Επίσης οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει χειρόγραφες δηλώσεις θα πρέπει να ελέγχουν την ορθή μεταφορά της προκαταβολής φόρου και της ζημίας προηγουμένων χρήσεων. Σε περίπτωση λάθους θα πρέπει να απευθυνθείτε έγκαιρα στη Δ.Ο.Υ, για τη σχετική διόρθωση.

Πηγή: patrastimes.gr