Δραστικές μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο προκειμένου να μπορέσει να αλλάξει ταχύτητα ως προς τον τρόπο και τον χρόνο εξυπηρέτησης των πολιτών και της κοινωνίας επεξεργάζεται το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι αλλαγές αναμένεται να στηριχθούν σε τέσσερις βασικούς άξονες: επιλογή του προσωπικού μέσω του νέου ΑΣΕΠ έτσι ώστε ο σωστός άνθρωπος να βρίσκεται στη σωστή θέση, πάταξη της διαφθοράς εν την γένεσει της μέσω του νέου νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στο Δημόσιο, επιβράβευση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των υπαλλήλων που κάνουν περισσότερα και δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια τα οποία θα βασίζονται σε διεθνή πρότυπα εργασίας, έτσι ώστε το ελληνικό Δημόσιο, να λειτουργεί ως μια σύγχρονη επιχείρηση.

Τον στόχο της προσπάθειας το Δημόσιο να γίνει ελκυστικός εργασιακός χώρος για ανθρώπους με προσόντα και φιλοδοξίες εξυπηρετεί η δημιουργία ενός συστήματος επιβραβεύσεων, το οποίο είναι υπό σκέψη.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο που αφορά την αναμόρφωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, το οποίο σχεδιάζεται να κατατεθεί προς ψήφιση έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δρα προληπτικά και όχι κατασταλτικά, καθώς θα προβλέπει δικλίδες ασφαλείας έτσι ώστε να προλαμβάνει τα φαινόμενα διαφθοράς όπου οι συνθήκες δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξή τους

Οπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών όταν ένας υπάλληλος βρίσκεται στη θέση παραλαβής πιστοποιητικών, θα προβλέπεται ο έλεγχος των συγκεκριμένων πιστοποιητικών και από ένα ακόμα άτομο, έτσι ώστε αν υπάρχει περίπτωση πλαστότητας να εντοπίζεται άμεσα.

Προβλέπεται η δημιουργία σώματος εσωτερικού ελέγχου, το οποίο θα ελέγχει ανά πάσα στιγμή την τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών και όπου διαπιστώνει στρεβλώσεις θα παρεμβαίνει για να επιβάλει όσα προβλέπονται.

Πηγή: patrastimes.gr