Πότε ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων – Σε όλες τις επιχειρήσεις καταβάλλεται κρατική ενίσχυση ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών

 Με τρεις ταχύτητες θα κινηθεί η διαδικασία για τις αποζημιώσεις προς τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές, ανάλογα με ύψος των ζημιών σε κάθε επιχείρηση.

Σε πρώτη φάση οι επιχειρηματίες θα κληθούν να αποφασίσουν μόνοι τους το εύρος της καταστροφής, να το δηλώσουν στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε να λάβουν τις προκαταβολές των ενισχύσεων.

Στο επίκεντρο των μέτρων αποκατάστασης βρίσκεται η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που υπέστησαν μερικές καταστροφές και η πλήρης στήριξη στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που καταστράφηκαν πλήρως από τις φωτιές.

 Πιο αναλυτικά, μεγαλύτερες είναι οι αποζημιώσεις για τις ολοσχερώς κατεστραμμένες επιχειρήσεις, μικρότερες για όσες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και είναι προσωρινά μη λειτουργικές, ενώ τα χαμηλότερα ποσά θα δοθούν σε όσες επιχειρήσεις υπέστησαν μεν ζημιές αλλά είναι λειτουργικές.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Έως τις 18 Αυγούστου αναμένεται να ανοίξει η διαδικτυακή πύλη arogi.gov.gr, όπου οι πολίτες θα μπορούν να καταθέτουν, με υπεύθυνη δήλωσή τους, για κάθε ακίνητο, την έκταση της ζημίας που έχει υποστεί από τις φωτιές.

Οι αποζημιώσεις σπάνε σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο αφορά τη στεγαστική συνδρομή που είναι η ενίσχυση για τα ακίνητα που στεγάζεται η επιχείρηση – εφόσον πρόκειται για ιδιόκτητο κτίριο – το δεύτερο είναι οι επιχορηγήσεις των πληττόμενων για μηχανολογικό εξοπλισμό, εμπορεύματα κ.ά., το τρίτο είναι η αναστολή των φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων και το τέταρτο αφορά μέτρα για επιχειρήσεις που εδρεύουν σε συγκεκριμένους δήμους της Εύβοιας.

 Το ύψος της κρατικής – στεγαστικής αρωγής (της αποζημίωσης για το κτήριο της επιχείρησης) ανέρχεται στο 80% της αξίας του ακινήτου, όπως αυτό υπολογίζεται στον ΕΝΦΙΑ και είναι δηλωμένο στο Ε9 και 20% άτοκο δάνειο, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Αν το επιχειρηματικό ακίνητο κοστίζει, δηλαδή, 100.000 ευρώ, το ανώτατο όριο της κρατικής αρωγής που μπορεί να πάρει είναι 80.000 ευρώ και 20.000 ευρώ ως άτοκο δάνειο εφόσον το επιθυμεί.

Επίσης, σε όλες τις επιχειρήσεις καταβάλλεται άμεση κρατική ενίσχυση – αρωγή, ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών που έχουν υποστεί.

1. Επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς πανελλαδικά

Επιδοτήσεις 

Αμεση αρωγή – επιδότηση 8.000 ευρώ για μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα

Στεγαστική συνδρομή 14.000 ευρώ

Το σύνολο της προκαταβολής, δηλαδή, μπορεί να φτάσει τα 22.000 ευρώ

Απαλλαγές από υποχρεώσεις προς το κράτος 

  • Απαλλαγή από την αποπληρωμή του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Η απαλλαγή γίνεται με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης, κατόπιν εξέτασης της ζημίας από τις επιτροπές των Περιφερειών.
  • Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ για μια 3ετία (2021, 2022, 2023).
  • Αναστολή πληρωμής όλων των εκκρεμών – βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων – φορολογικών υποχρεώσεων για 6 μήνες
  • Κεφαλαιοποίηση τυχόν καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών περιόδου απασχόλησης μέχρι 31 Ιουλίου 2021 (παγώνουν τόποι, προσαυξήσεις κλπ).
  • Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η Αυγούστου 2021
  • Ρυθμίζονται και δοσοποιούνται όλες οι ανωτέρω ασφαλιστικές οφειλές, κεφαλαιοποιημένες και τρέχουσες, σε 12 ως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και η καταβολή τους ξεκινά από Φεβρουάριο 2022 με εξόφληση ως και Φεβρουάριο 2024
  • Αναστολή πληρωμής για 6 μήνες κάθε μορφής ενήμερων δανείων (συμπεριλαμβάνονται τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί μέσω του Εγγυοδοτικού ρογράμματος και του ΤΕΠΙΧ ΙΙ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας).
  • Αναστολή πλειστηριασμών επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας

2. Επιχειρήσεις προσωρινά μη λειτουργικές

Επιδοτήσεις 

Αμεση αρωγή 4.000 ευρώ για μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα

Στεγαστική συνδρομή 8.000 ευρώ

Το σύνολο της προκαταβολής, δηλαδή, μπορεί να φτάσει τα 12.000 ευρώ

Απαλλαγές από υποχρεώσεις προς το κράτος 

Απαλλαγή από την αποπληρωμή του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Η απαλλαγή γίνεται με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης, κατόπιν εξέτασης της ζημίας από τις επιτροπές των Περιφερειών.

Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ για μια 3ετία (2021, 2022, 2023).

Αναστολή πληρωμής όλων των εκκρεμών – βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων – φορολογικών υποχρεώσεων για 6 μήνες

Κεφαλαιοποίηση τυχόν καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών περιόδου απασχόλησης μέχρι 31 Ιουλίου 2021 (παγώνουν τόποι, προσαυξήσεις κλπ).

Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η Αυγούστου 2021

Ρυθμίζονται και δοσοποιούνται όλες οι ανωτέρω ασφαλιστικές οφειλές, κεφαλαιοποιημένες και τρέχουσες, σε 12 ως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και η καταβολή τους ξεκινά από Φεβρουάριο 2022 με εξόφληση ως και Φεβρουάριο 2024

Αναστολή πληρωμής για 6 μήνες κάθε μορφής ενήμερων δανείων (συμπεριλαμβάνονται τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί μέσω του Εγγυοδοτικού Προγράμματος και του ΤΕΠΙΧ ΙΙ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας).
Αναστολή πλειστηριασμών επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας

3. Επιχειρήσεις με σοβαρές ζημιές, αλλά λειτουργικές

Επιδοτήσεις

Αμεση αρωγή 2.000 ευρώ για μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα

Στεγαστική συνδρομή 3.000 ευρώ

Το σύνολο της προκαταβολής, δηλαδή, μπορεί να φτάσει τα 5.000 ευρώ

Απαλλαγές από υποχρεώσεις προς το κράτος

Αναστολή πληρωμής όλων των εκκρεμών – βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων – φορολογικών υποχρεώσεων για 6 μήνες

Κεφαλαιοποίηση τυχόν καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών περιόδου απασχόλησης μέχρι 31 Ιουλίου 2021 (παγώνουν τόποι, προσαυξήσεις κλπ).

Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η Αυγούστου 2021

Ρυθμίζονται και δοσοποιούνται όλες οι ανωτέρω ασφαλιστικές οφειλές, κεφαλαιοποιημένες και τρέχουσες, σε 12 ως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και η καταβολή τους ξεκινά από Φεβρουάριο 2022 με εξόφληση ως και Φεβρουάριο 2024

Αναστολή πληρωμής για 6 μήνες κάθε μορφής ενήμερων δανείων (συμπεριλαμβάνονται τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί μέσω του Εγγυοδοτικού Προγράμματος και του ΤΕΠΙΧ ΙΙ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας).

Αναστολή πλειστηριασμών επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας

Επιδοτήσεις και τελικά ποσά σε τρία στάδια

Οι τελικές επιδοτήσεις θα δοθούν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από τα αρμόδια κλιμάκια. Γενικώς οι αποζημιώσεις θα δοθούν σε τρία στάδια στις επιχειρήσεις:

1. Προκαταβολές άμεσα με ηλεκτρονική αίτηση έναντι στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης για μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα

2. Προκαταβολή 20% επί της εκτιμηθείσας ζημιάς στις πληττόμενες επιχειρήσεις, από τις πρώτες εβδομάδες μετά την οριοθέτηση των πληττόμενων περιοχών.

3. Με την ολοκλήρωση της εκτιμητικής διαδικασίας από τις αρμόδιες επιτροπές των περιφερειών, θα επιχορηγηθεί, ενσωματώνοντας την πρώτη αρωγή και την προκαταβολή, έως το 70%, της συνολικής εκτιμηθείσας ζημίας, για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία τους.

Πηγή: patrastimes.gr