Με την έλευση της COVID-19, κατανοήσαμε γρήγορα ότι η ηλικία διαδραμάτιζε το σημαντικότερο παράγοντα για την ανάπτυξη σοβαρής ασθένειας. Για την ακρίβεια, υπάρχουν λίγες ασθένειες, στις οποίες η ηλικία παίζει τόσο σημαντικό ρόλο.

Ενδεικτικό είναι ότι στη χώρα μας το 83% των θανάτων αφορά άτομα άνω των 65 ετών ενώ μόλις 3 ανήλικοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την COVID-19 από την αρχή της πανδημίας. Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι μία σύγκριση του προφίλ νόσησης των παιδιών σε σχέση με τους ενήλικες και οι διαφορές που παρουσιάζουν στην εκδήλωση συμπτωμάτων.

Τα περισσότερα παιδιών αναρρώνουν γρήγορα
Μία ομάδα επιστημόνων στην Αγγλία εξέτασε τα δεδομένα από την Μελέτη COVID Symptom. Πρόκειται για μία εφαρμογή στην οποία οι πολίτες αναφέρουν τα συμπτώματα που είχαν όταν νόσησαν με COVID-19. Εξέτασαν τα παιδιά που διαγνώστηκαν θετικά και των οποίων τα συμπτώματα συνεχίστηκε για τουλάχιστον 28 μέρες μετά τη λοίμωξή τους

Εντόπισαν ότι τα παιδιά με COVID-19 υπέφεραν περισσότερο από πονοκεφάλους, κόπωση, πυρετό, και πονόλαιμο. Συνήθως ανάρρωναν πιο γρήγορα. Η μέση διάρκεια της ασθένειας ήταν 6 μέρες -ελαφρώς μικρότερη (πέντε ημέρες) για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου και μεγαλύτερη (επτά ημέρες) για τους εφήβους.

Τα παιδιά εμφανίζουν σπανιότερα συνεχιζόμενα συμπτώματα
Το 4,4% των παιδιών ανέφεραν συνεχιζόμενα συμπτώματα κατά τη διάρκεια 28 ημερών ή και μετά (σε σύγκριση με το 13,3% των ενηλίκων). Το ποσοστό αυτό ήταν ελαφρώς υψηλότερο στα μεγαλύτερα παιδιά (5,1%) Ωστόσο, σχεδόν όλα τα παιδιά (98,4%) είχαν αναρρώσει μετά από 8 εβδομάδες, κάτι που δείνει ότι η λοίμωξης μακριάς διάρκειας για τα παιδιά είναι πιο ασυνήθιστη σε σχέση με τους ενήλικες.

Είναι σημαντικό ότι ο αριθμός των συμπτωμάτων σε αυτά τα παιδιά με μακρά ασθένεια δεν φάνηκε να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου: κατά μέσο όρο, είχαν έξι διαφορετικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας της ασθένειάς τους, αλλά μετά την ημέρα 28 είχαν κατά μέσο όρο μόλις δύο. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα (σε ολόκληρη την ασθένειά τους) ήταν κόπωση, πονοκέφαλος, απώλεια όσφρησης και πονόλαιμος, με τα τρία πρώτα από αυτά να είναι πιο πιθανό να είναι μεγαλύτερης διάρκειας.

Εξετάστηκαν επίσης απαντήσεις σε άμεσες ερωτήσεις που τέθηκαν από την εφαρμογή COVID Symptom σχετικά με συμπτώματα που μπορεί να επηρεάσουν τη μάθηση, όπως η «ομίχλη του εγκεφάλου», η ζάλη, η σύγχυση και η χαμηλή διάθεση. Η ομίχλη του εγκεφάλου (brain fog) αναφέρθηκε στο 9% των νεότερων και στο 20% των μεγαλύτερων παιδιών (κατά μέσο όρο διήκρησε δύο ημέρες σε μεγαλύτερα παιδιά και μία ημέρα σε μικρότερα παιδιά). Η ζάλη εντοπίστηκε στο 14% των νεότερων και στο 26% των μεγαλύτερων παιδιών (διάρκειας δύο ημερών σε κάθε ομάδα). Χαμηλή διάθεση αναφέρθηκε στο 8% των νεότερων και στο 16% των μεγαλύτερων παιδιών (που επίσης διαρκούν δύο ημέρες σε κάθε ομάδα).
ΠΗΓΗ: conversation

Πηγή: patrastimes.gr