«Δεν παρατηρείται σημαντική αυξομείωση στις τιμές πώλησης των ακινήτων, καθώς και στις μισθώσεις. Μεμονωμένα περιστατικά σημαντικής μείωσης εμφανίζονται διαχρονικά σε συγκεκριμένες περιοχές και σε καμία περίπτωση, δεν αποτελούν κανόνα».

Αυτό δηλώνει η Ομοσπονδία Μεσιτών Ελλάδος, σπεύδοντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τις πληροφορίες που εμφανίζονται καθημερινά σχετικά με την πορεία της κτηματαγοράς, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν λόγω εξάπλωσης του COVID-19.

Όπως υποστηρίζει η πρόεδρος της ΟΜΑΣΕ κ. Αρτεμις Μαυράκη και ο γενικός γραμματέας κ κ. Αγις Φικιώρης, «οι απόψεις βασίζονται σε περιορισμένα δεδομένα και τα μηνύματα είναι αντικρουόμενα δημιουργώντας σύγχυση. Η Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος, όντας το μοναδικό θεσμικό όργανο αρμόδιο και λειτουργώντας πάντα με αίσθημα ευθύνης προς το καταναλωτικό κοινό, οφείλει να ενημερώσει για τα ισχύοντα δεδομένα της αγοράς ακινήτων».

Όπως υποστηρίζουν οι μεσίτες, όπως έχει δείξει η εμπειρία, είναι αδύνατο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, να υπάρξουν εντυπωσιακές μεταβολές στην κτηματαγορά και συγκεκριμένα την δεδομένη χρονική περίοδο να υπάρχουν ασφαλή συμπεράσματα, για την πορεία της αγοράς μετά την πανδημία του covid-19.

Η ΟΜΑΣΕ, όπως δηλώνουν οι επιτελείς της, είναι αποφασισμένη να συμβάλλει στον περιορισμό των παραπλανητικών δημοσιευμάτων, «που έχουν μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων προβολής, βλάπτοντας την αγορά ακινήτων και δημιουργώντας κλίμα σύγχυσης και διαστρέβλωσης των τιμών».

Πηγή: patrastimes.gr