Δημιουργώντας νομικό προηγούμενο το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κήρυξε παράνομη την επιβολή τελών χαρτοσήμου σε έντοκα μη τραπεζικά δάνεια.

Ειδικότερα, το ΣτΕ εξέδωσε πριν λίγες μέρες δύο πολυαναμενόμενες αποφάσεις, με αντικείμενο τον μεγαλύτερο καταλογισμό τελών χαρτοσήμου σε μη τραπεζικά δάνεια στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια. Το ΣτΕ κήρυξε παράνομη την επιβολή τελών χαρτοσήμου σε έντοκα δάνεια που χορηγούν (μη τραπεζικές) εταιρείες, ανατρέποντας πάγια νομολογία των προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με ενημέρωση του νομικού γραφείου Ζέπος & Γιαννόπουλος το ΣτΕ αποδέχτηκε την επιχειρηματολογία κρίνοντας ότι η χορήγηση έντοκων δανείων από εταιρείες που διενεργούν δραστηριότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ αποτελεί πράξη που επίσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ (αν και απαλλασσόμενη) και επομένως δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου, ακόμα και όταν η χορήγηση των δανείων γίνεται ευκαιριακά. Η κρίση αυτή απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία ΦΠΑ, η οποία προβλέπει ρητά ότι για τις πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ και τα παρεπόμενα τους σύμφωνα, έχουν καταργηθεί οι διατάξεις νόμου που επιβάλλουν τέλη χαρτοσήμου. Στο πλαίσιο αυτό το ΣτΕ αποφάνθηκε ότι οι διατάξεις που επιβάλλουν τέλη χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια έχουν καταργηθεί ήδη από 1.1.1987, ημερομηνία εισαγωγής του ΦΠΑ στην Ελλάδα.

Με τις αποφάσεις αυτές ανοίγει ο δρόμος για την διεκδίκηση των τελών χαρτοσήμου που κατέβαλαν εταιρείες στο παρελθόν για δάνεια που χορήγησαν ή έλαβαν, πάντα μέσα στο πλαίσιο των κανόνων της παραγραφής. Περαιτέρω για τις εταιρείες που έχουν ήδη προσφύγει δικαστικά έναντι καταλογισμών τελών χαρτοσήμου, οι αποφάσεις του ΣτΕ θα επιτρέψουν την δικαίωσή τους, εφόσον οι υποθέσεις τους εντάσσονται στο πλαίσιο των κριθέντων από το ΣτΕ.

naftemporiki.gr

Πηγή: patrastimes.gr