Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, για να συμμετάσχει στο τακτικό Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στις 15 και 16 Δεκεμβρίου.

Ως κύριο θέμα του Συμβουλίου αναμένεται να τεθεί το ζήτημα της εναρμόνισης των κρατών-μελών της Ευρώπης σε ένα ενιαίο σύστημα επισήμανσης των τροφίμων, το οποίο προβλέπει τη βαθμολόγησή τους, στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας τους, με βάση τη διατροφική τους ποιότητα.

Στο ίδιο σύστημα προβλέπεται και η υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης του τροφίμου.

Η Ελλάδα ανήκει στο μπλοκ των ευρωπαϊκών χωρών που αντιτίθεται στο συγκεκριμένο σύστημα βαθμολόγησης καθώς θεωρεί ότι εξαιρούνται από την αξιολόγηση επιμέρους σημαντικά διατροφικά στοιχεία και ως εκ τούτου δεν λαμβάνεται υπόψη η πραγματική διατροφική αξία ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα παραδοσιακά προϊόντα.

Σύμφωνα με το προωθούμενο σύστημα βαθμολόγησης, παραδοσιακά μεσογειακά προϊόντα όπως η φέτα και το ελαιόλαδο τοποθετούνται χαμηλότερα συγκριτικά με τρόφιμα που έχουν υποστεί έντονη επεξεργασία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γαλλία και η Γερμανία έχουν ήδη υιοθετήσει το σύστημα Nutri-Score το οποίο χρησιμοποιούν για την ποιοτική βαθμολόγηση των δικών τους τροφίμων και πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι το ίδιο σύστημα θα προταθεί και για τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Επισημαίνεται ότι ο κ. Βορίδης είχε θίξει το συγκεκριμένο ζήτημα τόσο σε προηγούμενο Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, όσο και σε συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις που είχε με Ευρωπαίους ομολόγους του, επισημαίνοντας ότι το όποιο σύστημα αξιολόγησης θα πρέπει να βασιστεί σε ένα σχήμα ουδέτερο και μη αξιολογικό, που δεν θα βαθμολογεί τη συνολική διατροφική αξία ενός τροφίμου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα βλάπτονται τα υψηλής ποιότητας παραδοσιακά προϊόντα από τυχόν εσφαλμένη εντύπωση που θα δίνεται στους καταναλωτές».

Αντίθετα, ο κ. Βορίδης στηρίζει ένθερμα την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης στην ετικέτα των τροφίμων καθώς με τον τρόπο αυτό, όπως έχει επανειλημμένως τονίσει, παρέχεται η αναγκαία πληροφόρηση προς τον Ευρωπαίο καταναλωτή ώστε να γνωρίζει σε ποια χώρα παράγεται το προϊόν που καταναλώνει.

Επιπροσθέτως, αναμένεται να συζητηθεί και το ζήτημα της επισήμανσης των τροφίμων ζωϊκής προέλευσης αναφορικά με την υποχρέωση να αναγράφεται στην ετικέτα τους η τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων στις φάρμες εκτροφής τους.

Τέλος οι υπουργοί της ΕΕ στοχεύουν στην επίτευξη συμφωνίας για τις αλιευτικές δυνατότητες του επόμενου έτος σχετικά με τα αλιευτικά αποθέματα του Ατλαντικού, της Βόρειας Θάλασσας, της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και για ορισμένα αποθέματα που αλιεύονται σε μεγάλα βάθη.

Να σημειωθεί πάντως πως η Ελλάδα έχει διεκδικήσει και έχει καταφέρει να κερδίσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη για την αλιεία και τη χρηματοδότηση των ανθρώπων της ώστε να περιοριστούν οι οικονομικές απώλειες που διαμορφώθηκαν είτε από την πανδημία είτε από τον μετασχηματισμό της αλιευτικής δραστηριότητας.

Πηγή: patrastimes.gr