Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Τσιγκρής κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με την εκπόνηση γεωλογικών μελετών για τη διάσωση των κατολισθήσιμων οικισμών της Αχαΐας.

Σύμφωνα με την ερώτηση του Αχαιού βουλευτή: 

«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 53459/05|07|1969 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας  «Περί μεταφοράς οικισμών», 45 οικισμοί του Νομού Αχαΐας έχουν κριθεί ως μεταφερόμενοι εξαιτίας της κατολίσθησης του εδάφους.

Η διενέργεια γεωτεχνικής έρευνας και η σύνταξη οριστικής μελέτης αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα αποκατάστασης.

Η συγκεκριμένη διαδικασία συνιστά μονόδρομο για την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων, αφού -σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς- τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των μεταφερόμενων οικισμών δεν είναι οικοδομήσιμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έπειτα από μελέτη της «Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης» του Δήμου Αιγιάλειας, το εκτιμώμενο κόστος μελέτης -για κάθε έναν από τους μεταφερόμενους οικισμούς- σχετίζεται με την έκταση και τον τρόπο οριοθέτησής του.

Σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς, το κόστος της γεωλογικής μελέτης καταλληλότητας μόνο για τους 27 οικισμούς της Αιγιάλειας, ανέρχεται στα 858.000 ευρώ, ποσό που είναι αδύνατον να καλυφθεί από τους κατοίκους των συγκεκριμένων οικισμών.

Τέλος, το πρόβλημα της κατολίσθησης χρήζει ολιστικής αντιμετώπισης, αφού δεν αφορά αποκλειστικά τους 27 οικισμούς του Δήμου Αιγιάλειας, αλλά 45 οικισμούς ολόκληρης της Αχαΐας και πολλούς περισσότερους σε ολόκληρη την Επικράτεια».

Συγκεκριμένα, ο Αχαιός βουλευτής ρωτάει τους Υπουργούς Εσωτερικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε ποιες ενέργειες θα προβούν με σκοπό:

α)  τη διάσωση των κατολισθήσιμων οικισμών και

β) την οικονομική ενίσχυση με σκοπό την εκπόνηση των απαραίτητων γεωλογικών μελετών.

Πηγή: patrastimes.gr