Στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου φαίνεται ότι καταλήγει η κρίσιμη απόφαση για τις αναδρομικές διεκδικήσεις των συνταξιούχων. Σύμφωνα με τον εισηγητή της υπόθεσης, απαιτούνται περαιτέρω στοιχεία για τον σχηματισμό δικαστικής κρίσης.

Στη συζήτηση ενώπιον του Δ Τμήματος, ο αντεπίτροπος του Ε.Σ., Αντώνιος Νικητάκης, πρότεινε στο Τμήμα να εκδοθεί προδικαστική απόφαση προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης αυτής, κρίνοντας ότι είναι ελλιπή τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει απόφαση.

Σήμερα συζητήθηκε η μία από τις τέσσερις προσφυγές συνταξιούχων 

Η υπόθεση έχει τον χαρακτήρα πιλοτικής δίκης, σύμφωνα με τον νόμο 4700/2020, και δεν αποκλείεται να παραπεμφθεί για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού.

Στο Ανώτατο Δικαστήριο έχουν προσφύγει πολιτικοί συνταξιούχοι του Δημοσίου τομέα (πρώην δημοσίων υπαλλήλων) και συνταξιούχοι καθηγητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ, διευθυντές και γιατροί του ΕΣΥ.

Στο συγκεκριμένο Τμήμα εκκρεμούν προς εκδίκαση περίπου 70.000 ανάλογες ομαδικές αιτήσεις (1.700 δικογραφίες).

Οι συνταξιούχοι ζητούν δικαστική προστασία για τις περικοπές των συντάξεών τους που έγιναν πριν και μετά την εφαρμογή του «νόμου Κατρούγκαλου» (νόμος 4387/2016). Οι διεκδικήσεις κατά περίπτωση και κατηγορία των τέως απασχολουμένων υπαλλήλων του Δημοσίου τομέα αφορούν τη χρονική περίοδο 2011 έως 2020.

Όλοι στρέφονται κατά του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, υποστηρίζοντας ότι οι περικοπές που έγιναν στις συντάξεις τους είναι αντίθετες στις συνταγματικές επιταγές και στο πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Πηγή: patrastimes.gr