Στο πλαίσιο  ενίσχυσης της εξωστρέφειας και επικοινωνίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών διατηρεί ενεργά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την ουσιαστική και πλήρη ενημέρωση όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και των φίλων της.

“Ακολουθώντας τις σελίδες σε Facebook: Πανεπιστήμιο Πατρών-University of Patras (https://www.facebook.com/upatras), Instagram: upatras (https://www.instagram.com/upatras) και Twitter: upatras (https://twitter.com/upatras) μπορείτε να ενημερώνεστε για  όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στο πλαίσιο δημιουργίας του κοινωνικού δικτύου των απόφοιτων του Πανεπιστημίου (https://alumni.upatras.gr/alumnisocialnetwork/?fbclid=IwAR1a5CKDBE0AmN8CaVfQTLGYLCYaAHmprkgVqLSvGhhuS0IUEwqpmX2S_Fs), έτσι ώστε να διατηρηθούν «ζωντανές» οι αναμνήσεις των  φοιτητικών χρόνων,  διαμορφώθηκε αντίστοιχη σελίδα στο Facebook: Απόφοιτοι Πανεπιστημίου Πατρών-University of Patras Alumni (https://www.facebook.com/upatrasalumni) με σκοπό οι Απόφοιτοι μας να μείνουν σε επαφή αλλά και να ενημερώνονται για καίρια ζητήματα που τους απασχολούν.

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει ενεργό προφίλ στον ιστότοπο επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης – LinkedIn (https://www.linkedin.com/universityofpatras), τον οποίο μπορείτε να ακολουθήσετε εξίσου.

Ενδεικτικά η σελίδα στο Facebook φιλοξενεί 16.879 ακόλουθους, ενώ στο LinkedIn 39.562. Σε όλα τα μέσα παρατηρήθηκε σημαντική αυξητική τάση το τρέχον χρονικό διάστημα.
Σας ευχαριστούμε!
Αν και από απόσταση, συνεχίζουμε όλοι ΜΑΖΙ εξίσου δυναμικά!”

Πηγή: patrastimes.gr