Σε καθυστέρηση είναι ένα στα τρία δάνεια του τουριστικού κλάδου με βάση τα στοιχεία του 2019, παρά την ανοδική πορεία του κλάδου τα τελευταία χρόνια.

Αυτό επισημαίνει η ΤτΕ στην ετήσια έκθεσή της, αποτυπώνοντας τον προβληματικό χαρακτήρα των δανείων στον κλάδο του τουρισμού και προεξοφλώντας την περαιτέρω άνοδο τους από την τρέχουσα οικονομική κρίση.

Η πραγματική επίπτωση από την ύφεση στην οικονομία στην εξέλιξη των κόκκινων δανείων όπως σημειώνει η Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να αποτυπωθεί στα τέλη του 2020 ή τις αρχές του 2021, οπότε και εκπνέουν τα μέτρα ευελιξίας που έχουν ανακοινώσει οι εποπτικές αρχές σε συνδυασμό με τη λήξη των αναστολών στις δόσεις των δανείων που έχουν εφαρμόσει οι τράπεζες.

Η πιο ευάλωτη κατηγορία είναι τα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί και τα οποία ανέρχονται σε 24,6 δισ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 36% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ άλλα 14 δισ. ευρώ είναι αυτά που έχουν ρυθμιστεί, αλλά εξυπηρετούνται.

Σύμφωνα με την ΤτΕ επιβάλλεται κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου και πριν την άρση της ευελιξίας να έχουν υλοποιηθεί οι συστημικές λύσεις που θα δρουν συμπληρωματικά με το σχέδιο «Ηρακλής» και ως τέτοια προβάλλει η λύση της bad bank, που επεξεργάζεται η Κεντρική Τράπεζα και η οποία θα απεμπλέξει τις τράπεζες από την κοστοβόρα και χρονοβόρα διαχείρισή τους.

Η ΤτΕ επισημαίνει ότι το σχήμα που προτείνει με τη μορφή εταιρείας διαχείρισης προβληματικών στοιχείων ενεργητικού (Asset Management Company) θα αναλάβει τη διάθεση ενός σημαντικού ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα συνοδευθεί με την αντιμετώπιση του ζητήματος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.

Τα στοιχεία του α΄ τριμήνου των τραπεζών δείχνουν ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφώθηκαν στα 60,9 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,6 δισ. ευρώ σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου έτους, λόγω της ολοκλήρωσης της συναλλαγής Cairo που υλοποίησε η Eurobank. Σε ότι αφορά στη διάρθρωσή τους, με βάση τα στοιχεία του 2019, το 55% αφορά επιχειρηματικά δάνεια, το 35% στεγαστικά δάνεια και το 10% καταναλωτικά δάνεια.

Με βάση την ανάλυση, το 49,8% των κόκκινων δανείων αφορά συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες, το 29,7% δάνεια αβέβαιης είσπραξης και το 20,5% δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, τα οποία δεν έχουν ακόμα καταγγελθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 60% των κόκκινων δανείων που δεν έχουν καταγγελθεί, βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα στεγαστικά δάνεια διαμορφώνεται σε 72%, για τα επιχειρηματικά σε 46%, ενώ για τα καταναλωτικά σε 62%.

Πηγή: patrastimes.gr