Θυρίδες, κινήσεις καταθετικών λογαριασμών, αγορές με «πλαστικό χρήμα», πληρωμές μέσω λογαριασμών εξυπηρέτησης δανείων, όλα εμφανίζονται πλέον με ένα… κλικ στις οθόνες των υπολογιστών των ελεγκτικών αρχών: Το σύστημα αναβαθμίστηκε και μπορεί να «σκανάρει» κάθε κίνηση που έχει κάνει ο ελεγχόμενος σε βάθος 10ετίας.

«Ανοιχτό βιβλίο» είναι για τις φορολογικές αρχές, τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, τις δικαστικές αρχές και τις υπηρεσίες δίωξης οικονομικών και άλλων εγκλημάτων, ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας: Ο νόμος 4734 και το άρθρο 18 «έλυσε τα χέρια» των ελεγκτικών αρχών που απέκτησαν την δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας για κινήσεις τραπεζικών καταθέσεων, δανείων και των πιστωτικών καρτών των πολιτών.

Νέος «μηχανισμός ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων»
Ο νόμος 4734 άναψε το «πράσινο φως» για την αναβάθμιση του συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών -το οποίο δημιουργήθηκε το 2013- με τη μετατροπή του σε στο «κεντρικό αυτοματοποιημένο μηχανισμό ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων» για την έγκαιρη εξακρίβωση:

 • οποιωνδήποτε προσώπων κατέχουν ή ελέγχουν λογαριασμούς πληρωμής, τραπεζικούς λογαριασμούς και τραπεζικές θυρίδες
 • κάθε πληροφορίας για φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που τηρείται από πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος λειτουργούντα στην Ελλάδα.

Έτσι, διευκολύνεται η ζωή των ελεγκτών που άμεσα μπορούν πια να συλλέξουν στοιχείων σχετικά με την οικονομική κατάσταση και τις συναλλαγές προσώπων ύποπτων για «ξέπλυμα χρήματος όπου θα δοθεί και η έμφαση.

Ποιες πληροφορίες είναι προσβάσιμες
Οι πληροφορίες που είναι προσβάσιμες και μπορεί να αναζητηθούν μέσω του «κεντρικού αυτοματοποιημένου μηχανισμού ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων» είναι οι εξής:

 • για κάθε κάτοχο λογαριασμού: το ονοματεπώνυμο
 • για τον πραγματικό δικαιούχο του κατόχου λογαριασμού: το ονοματεπώνυμο
 • για τον τραπεζικό λογαριασμό ή το λογαριασμό πληρωμών: ο αριθμός ΙΒΑΝ ή ο μοναδικός αριθμός λογαριασμού, η ημερομηνία ανοίγματος και κλεισίματος του λογαριασμού και το προοδευτικό υπόλοιπο, καθώς και η κίνηση του λογαριασμού για τη χρονική περίοδο των τελευταίων -από το αίτημα- δέκα (10) ετών
 • για την ενεργή θυρίδα ασφαλείας: το ονοματεπώνυμο του μισθωτή, συμπληρωμένο:

– είτε με τα άλλα στοιχεία αναγνώρισης που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου, την επικαιροποίηση των στοιχείων και τη λήψη εύλογων μέτρων, όπως αυτά εξειδικεύονται με αποφάσεις της Τραπέζης της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
– είτε με έναν ενιαίο αριθμό αναγνώρισης και τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης

 • για τον λογαριασμό χορηγήσεων: η ημερομηνία ανοίγματος και κλεισίματος του λογαριασμού, καθώς και η κίνηση αυτού για τη χρονική περίοδο των τελευταίων -από το αίτημα- δέκα (10) ετών,
 • για τις πιστωτικές κάρτες: η ημερομηνία ανοίγματος και κλεισίματος της κάρτας, καθώς και η κίνηση αυτής για τη χρονική περίοδο των τελευταίων -από το αίτημα- δέκα (10) ετών.

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Από τα βασικά αδικήματα τα οποία θεωρούνται ότι συνδέονται άμεσα ή έμμεσα και με ενέργειες νομιμοποίησης μαύρου χρήματος – οι οποίες μπαίνουν στο στόχαστρο- είναι:

 • Η σύσταση και δράση εγκληματικής οργάνωσης.
 • Οι τρομοκρατικές πράξεις, η σύσταση και δράση τρομοκρατικής οργάνωσης, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τα τρομοκρατικά εγκλήματα.
 • Η δωροληψία και η δωροδοκία υπαλλήλου.
 • Η εμπορία επιρροής (η παράνομη παροχή έναντι αμοιβής εμπιστευτικών πληροφοριών και άλλων υπηρεσιών από «μεσάζοντες») και η δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα.
 • Η δωροληψία και δωροδοκία πολιτικών προσώπων και δικαστικών λειτουργών.
 • Η εμπορία ανθρώπων.
 • Η απάτη με υπολογιστή.
 • Η σωματεμπορία.
 • Τα χρηματιστηριακά αδικήματα.

Τα ποινικά διωκόμενα αδικήματα φοροδιαφυγής (αποφυγή πληρωμής φόρου εισοδήματος ή ΕΝΦΙΑ ή άλλου φόρου άνω των 100.000 ευρώ σε ένα έτος, μη απόδοση ΦΠΑ άνω των 50.000 ευρώ στο Δημόσιο σε μία φορολογική περίοδο ή σε ένα έτος, έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 100.000 ευρώ σε ένα έτος κ.λπ.), τα ποινικά διωκόμενα αδικήματα της λαθρεμπορίας και το αδίκημα της καθυστέρησης καταβολής χρεών άνω των 100.000 ευρώ προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα πέραν των 4 μηνών κάθε άλλο αδίκημα από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης.

Έλεγχοι σε βάθος … 10ετίας
Εγκλήματα συνδεόμενα με ενέργειες ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος καθώς οι πάσης φύσεως συναλλαγές που έχουν πραγματοποιήσει τα πρόσωπα που ελέγχονται θα τίθενται άμεσα στη διάθεση των αρμόδιων διωκτικών και εισαγγελικών αρχών και η τεκμηρίωση των αδικημάτων μέσω των προβλεπόμενων διασταυρωτικών φορολογικών και άλλων ελέγχων θα είναι άμεση. Δεδομένου μάλιστα ότι το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος συνιστά κακούργημα με δεκαετή περίοδο παραγραφής, οι έλεγχοι στις κινήσεις των πιστωτικών καρτών, των λογαριασμών καταθέσεων και των λογαριασμών εξυπηρέτησης δανείων θα διενεργούνται σε βάθος δεκαετίας. Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών αφορούν σε κάθε στοιχείο και πληροφορία που προκύπτει, για κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, από την άρση του τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου.

enikonomia.gr

Πηγή: patrastimes.gr