Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας

Οι επιχειρησεις- εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον μηχανισμό Συν-Εργασία για τον Σεπτέμβριο (Α’ Φάση) μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, στο ανωτέρω διάστημα δίνεται η δυνατότητα να υποβληθούν οι δηλώσεις «Αίτηση / Δήλωση Ένταξης στον Μηχανισμό Συν-Εργασία (Α΄ φάση)» και «Αίτηση / Δήλωση Ένταξης στον Μηχανισμό Συν-Εργασία (Α΄ φάση) – Ορθή επανάληψη», εφόσον γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό.

Επίσης, μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία των Ορθών Επαναλήψεων των αιτήσεων / δηλώσεων ένταξης στον Μηχανισμό – Α’ φάση καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας.

Παράλληλα, για τον Αύγουστο 2021 (Β’ Φάση Συν-Εργασία) υπάρχει η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «Αίτηση / Δήλωση Ένταξης στον Μηχανισμό Συν-Εργασία» (Β΄- φάση)» έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Πηγή: patrastimes.gr