Η ανάπτυξη και η αποτελεσματικότητα του συστήματος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τέθηκε επί τάπητος στη συνάντηση του προέδρου και του γενικού γραμματέα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) με την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Ν. Κεραμέως και τον γ.γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά βίου Μάθησης Γ. Βούτσινο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας, η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της έναρξης του διαλόγου του υπουργείου Παιδείας για το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Συνομοσπονδία τόνισε την πρόθεση ενεργούς συμμετοχής της στο δημόσιο διάλογο και κατέθεσε τις αρχικές απόψεις της, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:

  • Στην αναγκαιότητα ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με στόχο το σταδιακό μετασχηματισμό της σε μία εκ των βασικών επιλογών των μαθητών και των οικογενειών τους.
  • Στην αναγκαιότητα άμεσης διασύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και το παραγωγικό σύστημα.
  • Στην αναγκαιότητα ποιοτικής αναβάθμισης της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο την παροχή σύγχρονων δεξιοτήτων και γνώσεων στην προοπτική μετασχηματισμού του παραγωγικού προτύπου.
  • Στην αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός πλαισίου αναβάθμισης της ποιότητας στο σύνολο του πεδίου και των υποσυστημάτων του για την κοινωνική, παραγωγική και οικονομική ανάπτυξη.

«Το σύνολο των παραπάνω θεσμικών παρεμβάσεων θα υποστηρίξουν με συστηματικό τρόπο το μετασχηματισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ένα πεδίο άμβλυνσης και όχι περαιτέρω ενίσχυσης των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων», επισημαίνει η ΓΣΕΕ.

Τέλος, στη συνάντηση, αναφέρθηκαν οι ερευνητικές και μελετητικές παρεμβάσεις των επιστημονικών φορέων της ΓΣΕΕ από το Διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας & ΚΑΝΕΠ Χρήστο Γούλα, οι οποίες αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και να τροφοδοτήσουν το δημόσιο διάλογο.

Πηγή: patrastimes.gr