Συνεχίζεται η υλοποίηση του σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων, και γενικά του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου. Αξιοποιώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας, βελτιώνεται η αξιοπιστία και μειώνεται το κόστος συντήρησης και καυσίμων των οχημάτων και μηχανημάτων, διευκολύνεται το έργο των εργαζομένων και έτσι αυξάνεται η αποδοτικότητα ώστε να έχουμε μια πιο καθαρή πόλη και να εκτελούνται έργα σε όλη την έκταση του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό από την Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού τις τελευταίες μέρες παραλήφθηκαν τα ακόλουθα μηχανήματα καθαρισμού και έργων:

α) Ένα μικρό ερπυστριοφόρο εκσκαφέα ο οποίος προορίζεται κυρίως για την κάλυψη των αναγκών της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων.

β) Ένα αναρροφητικό σάρωθρο τελευταίας τεχνολογίας το οποίο είναι κατάλληλο για τη σάρωση και το κατάβρεγμα του οδικού δικτύου της πόλης, τον καθαρισμό δρόμων, πλατειών και λαϊκών αγορών και όπου αλλού απαιτηθεί.

 

γ) Ένα όχημα πλύσης κάδων κατάλληλο για το πλύσιμο και απολύμανση όλων των τύπων κάδων απορριμμάτων, πλαστικών ή μεταλλικών, χωρητικότητας από 120 έως 1.300 λίτρων, εσωτερικά και εξωτερικά με κρύο ή ζεστό νερό εντός κλειστού στεγανού θαλάμου.

δ) Ένα τριαξονικό όχημα μεταφοράς μηχανημάτων έργου για την μεταφορά ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 10 τόνων. Η υπερκατασκευή είναι κατάλληλη για μεταφορά μηχανημάτων έργου του Δήμου.

Επειδή τιμούμε και το τελευταίο ευρώ των δημοτών μας, όλα αυτά επιτυγχάνονται με ένα πρωτοφανές νοικοκύρεμα, με την συμβολή των εργαζομένων, που αξιοποιούν προσκλήσεις χρηματοδότησης,  χωρίς δάνεια και ενώ πληρώνουμε δανειακές υποχρεώσεις που μας άφησαν προηγούμενες δημοτικές αρχές και μειώνουμε τα ανταποδοτικά.

Πηγή: patrastimes.gr