Οι εγγραφές για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ενέργεια του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος συνεχίζονται.

Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει χρήσιμα εφόδια στην επαγγελματική ζωή του υποψηφίου και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας διαθέτει καταξιωμένους καθηγητές από πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού και διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς από την αγορά που συνεργάζονται με ενθουσιασμό για την μετάδοση ωφέλιμης γνώσης στους υποψηφίους.

Στα τμήματά του εφαρμόζεται η διδακτική διαδικασία των καλύτερων πανεπιστημίων της Ευρώπης και στόχος είναι η εξειδικευμένη γνώση με πρακτικό αντίκρισμα.

Σε ένα μοναδικό για τα ελληνικά δημόσια ΑΕΙ ακαδημαϊκό περιβάλλον, ακολουθώντας το πρότυπο αμερικανικών πανεπιστημίων και με γνώμονα τη διεπιστημονικότητα και την εξωστρέφεια το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ενέργεια εξ αποστάσεως.

Από το 2015 μέχρι και σήμερα, απόφοιτοι του πρωτοποριακού αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, κέρδισαν το στοίχημα της γνώσης, της εξειδίκευσης, αλλά και της επαγγελματικής αποκατάστασης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ανταπεξήλθαν στο έντονο ανταγωνισμό στην αγορά και παρά τη δύσκολη διεθνή συγκυρία δήλωσαν ότι απασχολήθηκαν στην αγορά εργασίας μετά την αποφοίτησή τους.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το πρώτο δημόσιο Α.Ε.Ι. που προσέφερε αγγλόφωνα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, ανακοινώνει και φέτος ότι δέχεται αιτήσεις για το ακόλουθο Μεταπτυχιακό του Πρόγραμμα, το οποία διεξάγεται μόνο τα Σαββατοκύριακα (executive mode) και απευθύνεται και σε επαγγελματίες.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, δεδομένου ότι όλα τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στην Αγγλική, καθώς και η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών συναφούς επιστημονικού κλάδου.

Το εν λόγω πρόγραμμα του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος είναι εγκεκριμένο από το υπουργείο Παιδείας και έχει διάρκεια ένα ή δύο χρόνια καθώς υπάρχει πρόγραμμα σπουδών full time και part time αντίστοιχα.

Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ihu.gr) στα τηλέφωνα 2310 807565/564/521 ή στέλνοντας email στο [email protected]

Πηγή: patrastimes.gr