Συνεδριάζει δια ζώσης, σύμφωνα με την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας, την 22α  Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30, στην αίθουσα «Αλέκα Σιούλη» στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πατρών, με τα παρακάτω  θέματα:

 • Λειτουργία του Γραφείου Τύπου, του Site και του Facebook του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 •  Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων, οικον. έτους 2020 (σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • α) Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2020, σύμφωνα με την Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020, β) Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου  Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2020, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους πίνακες Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με την Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (σχετική η αριθ. 406/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Έκθεση Β΄ τριμήνου έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Αποδοχή και έγκριση απόδοσης χρηματικού ποσού 273.129,69€, στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών σε Σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως Συμπληρωματική Κατανομή από τους ΚΑΠ- έτους 2019, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων τους (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση απόδοσης ποσού και κατανομής 300.000,00€ σε Σχολικές Επιτροπές, για επισκευαστικές ανάγκες Σχολείων- ΣΑΤΑ Σχολείων (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, μεταξύ Δήμου Πατρέων, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, για την πράξη «Αποκατάσταση Θεάτρου Απόλλων, με λειτουργική επανάχρησή του» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • α) Ακύρωση της υπ’ αριθ. 60/8-04-2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της υπ’ αριθ. 228/12-04-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου β) Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας της κας Σοφίας Γεραμούτσου που βρίσκεται σε ΚΧ στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Σατωβριάνδου, μεταξύ των Ο.Τ. 566 και 565 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών (σχετική η αριθ. 35/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας των α) κας Ιωάννας Γεωργαντοπούλου, β) Βελούδως Γεωργαντοπούλου και γ) Παναγιώτη Γεωργαντοπούλου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σφακτηρίας και Αργινουσών μεταξύ των Ο.Τ. 1571, 1582, 1596 και 1602α του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών (σχετική η αριθ. 38/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία) ιδιοκτησίας των κ.κ. Μαρίας και Ιωάννας Μουρτά, μέσω συμψηφισμού και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/02 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή «Ιτιές – Λεύκα» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 39/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος) ιδιοκτησίας των κ.κ. Αθανασίου Τραυλού & Νικολάου – Παντελή Αντωνοπούλου (σχετική η υπ’ αριθ. 7895 Πράξη Αποδοχής Κληρονομιών χωρίς διαθήκη της συμβ/φου Πατρών Αικατερίνης Φωτοπούλου), σύμφωνα με την υπ’ αριθ.1/2019 Διορθωτική Πράξη επί της υπ’ αριθ. 7/97 πράξης εφαρμογής στην περιοχή «Αγ. Παντελεήμονας – Παραλία Προαστείου» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 40/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου επικείμενου (μίας ελιάς), ιδιοκτησίας Πηνελόπης και Παναγιώτη Γεωργακόπουλου, στη συμβολή των οδών Παγώνας και Σωνιέρου στην Παγώνα (σχετική η αριθ. 41/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’ αριθ. 644/13-11-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί σημειακής τροποποίησης υψομέτρων σε τμήματα των οδών α) Αθηναίου μεταξύ των οδών Αρέθα και Ευαίμωνος και των οικοδομικών τετραγώνων Γ2420 και Γ2415-Γ2415 (Κ.Χ), β) Παρόδου Αθηναίου μεταξύ των οδών Αθηναίου και Αρέθα και των οικοδομικών τετραγώνων Γ2416 και Γ2915 (Κ.Χ), της Π.Μ.Ε «Κάτω Συχαινά» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 33/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Εξέταση ενστάσεων αναφορικά με τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο στο ΟΤ 77 (πλάτωμα) στη συμβολή των οδών Αγ. Τριάδος και Ελ. Βενιζέλου, στην περιοχή του παλιού σχεδίου πόλης Πατρών, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου συνιδιοκτησίας κ.κ. Μπουσίου Άννας Μαρίας, Μπουσίου Βασιλικής, κ.λ.π., μετά το από 15-11-2018 πρακτικό του ΣΥΥ.ΠΟ.ΘΑ. Αχαΐας (σχετική η αριθ. 34/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες και οδοί) στα Ο.Τ. 757 & Ο.Τ. 759, μεταξύ των οδών Αγίου Κωνσταντίνου, Αμφίσσης, Αστακού και Αιτωλικού, στην περιοχή «Αρόη», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτων ιδιοκτησίας κ.κ. Δημητρίου Τζίνη, Κωνσταντίνου Χριστόπουλου κλπ, σε συμμόρφωση με την αριθ. 877/30-9-2008 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών» (σχετική η αριθ. 36/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Παραχώρηση, χωρίς αντάλλαγμα, της χρήσης  δύο  αιθουσών που βρίσκονται στη βόρεια λεκάνη της Μαρίνας Πατρών, στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών, για ορισμένο χρονικό  διάστημα, για τη δημιουργία Κέντρου Ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ  (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • α) Καταγγελία του από 8/7/1996 ιδιωτικού συμφωνητικού εκμίσθωσης, με αντάλλαγμα, μεταξύ Λιμενικού Ταμείου Πατρών και των κ.κ. Κων/νου και Μιχαήλ Μαρκόπουλου και απόδοση του μισθίου, για το Νεώριο που βρίσκεται στην νότια πλευρά του θαλάσσιου αστικού μετώπου, λόγω παρέλευσης του συμβατικού χρόνου διάρκειας της σύμβασης και β) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Λήψη απόφασης περί: έγκρισης διεξαγωγής δημόσιας, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση ενός κτιρίου (Κ5) μετά του επ’ αυτού υπαίθριου χώρου ΝΚ3, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, που βρίσκεται εντός κτιριακού συγκροτήματος «Χώρος Παλαιών Σφαγείων», ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, επί της οδού Ακτή Δυμαίων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Λήψη απόφασης περί: 1) Καταγγελίας της σύμβασης παραχώρησης χρήσης (μίσθωση) με αντάλλαγμα, μεταξύ Δήμου Πατρέων και της εταιρείας με την επωνυμία «Αθανασόπουλος Πελοπίδας ΕΠΕ», για το κατάστημα με την επωνυμία «ΘΕΑΤΡΑΚΙ», που βρίσκεται εντός του θαλάσσιου αστικού μετώπου Πατρών, λόγω παρέλευσης του συμβατικού χρόνου διάρκειας της σύμβασης και 2) Εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Επιλογή Τραπεζικού Ιδρύματος και υπογραφή σύμβασης, για τη χρήση υπηρεσιών α) Μαζικών ηλεκτρονικών πληρωμών προμηθευτών από το Δήμο Πατρέων και β) Ηλεκτρονική είσπραξη των εσόδων του Δήμου (διατραπεζικά) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Παράταση της χρηματοδότησης για τη λειτουργία της δομής «Ξενώνας Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Πατρέων», στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας 2014-2020 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 του κληροδοτήματος Ι. Μεϊντάνη (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης οδού στην Καρυά Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή οδού από είσοδο ΧΥΤΑ Ξερόλακας έως Αρχαιολογικό χώρο Βούντενης» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 •  Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Πεζοδρόμια και μικρά τεχνικά έργα στο Δήμο Πατρέων  (2018)»  (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή βορειοδυτικού τεχνητού αναχώματος στο ΧΥΤΑ Ξερόλακας Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή- Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου- Κορίνθου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης: «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) /Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δημοτικής Ενότητας Βραχναιίκων, Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 •  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή – επισκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων στο Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση Επιτροπής Καθαριότητας, για την εξέταση ενστάσεων, έτους 2020 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος).
 • Συγκρότηση εκ νέου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Έργων Υποδομής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας «Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 •  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ–ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING- ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής- Οριστικής Παραλαβής και Εκτίμησης της αποζημίωσης της αναδόχου εταιρείας «ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ», λόγω διάλυσης σύμβασης του έργου «Μετατροπή εγκαταστάσεων ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο» του Δήμου Πατρέων  (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής, Οριστικής Παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων οδού Ευβοίας και λοιπών οδών Νοτίου Διαμερίσματος» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις οδών στο Δήμο Πατρέων και στο Δ.Δ. Ρίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατεδάφιση κτισμάτων – Άρση επικινδυνότητας σε ετοιμόρροπα κτίρια» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ελ. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κουφωμάτων σχολικών μονάδων 2016» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ελ. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Μετατροπή άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου σε άδεια παραγωγού πωλητή στάσιμου εμπορίου  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Ταχυμεταφορά εγγράφων- δεμάτων εσωτερικού- εξωτερικού, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πατρέων»  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και διαχείριση του συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων (ΣΚΠ) του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων για βελτιώσεις και συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων»  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση εφαρμογής ελέγχου παρόδιας στάθμευσης του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Πηγή: patrastimes.gr