Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, μέσω Τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. την 6η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί με τα εξής θέματα:

 • Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. Α1288/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (3ο τμήμα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Αρμόδιος Νομικός Σύμβουλος)
 • Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. Α1289/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (3ο τμήμα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Αρμόδιος Νομικός Σύμβουλος)
 • Τροποποίηση της αριθ. 660/29-9-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:  Υποβολή Πρότασης με τίτλο: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Πατρέων» στο πλαίσιο πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία” του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Ορθή επανάληψη της αριθ. 624/22-09-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΕΤΤΩΞΙ-5ΥΩ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση ανάθεσης για «Εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή Βούντενη – Κ. Συχαινά» στις 16/09/2020 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Α. Καρδάρα – Προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας)
 • Έγκριση Πρακτικού 1 «Ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών» της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων 2019 του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ», προϋπολογισμού 997.925,12 €, με Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 9/2020 Μελέτη) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΚΑTΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €, με Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 12/2020 Μελέτη) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2020» προϋπολογισμού 2.000.000,00 €, με Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 13/2020Μελέτη) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Εξειδίκευση πιστώσεων για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο (Μεσμπούρης) εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση του δικτύου του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πατρέων, έτους 2020 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος)
 • Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Αγούδημος) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Απόδοση λογαριασμού του ΧΕΠ προπληρωμής 1.179-Α 3.619/2020 (αριθ. 307/26-5-2020 και 530/1-9-2020 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθπς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)
 • Διαγραφή: Α) Ποσού 63,00 € του κ. Αγγελακόπουλου Ιωάννη του Βασιλείου προκειμένου να βεβαιωθεί στον κ. Αγγελετόπουλο Κωνσταντίνο του Παναγιώτη, Β) Ποσού 700,30 € του κ. Καρυώτη Σίδερη του Νικολάου προκειμένου βεβαιωθεί στον κ. Καρυώτη Σίδερη του Ιωάννη και γ) Ποσού 27,50 € της κας Αφροδίτης Παύλου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Ζαφειρόπουλος Λεωνίδας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Μπουρή Ευφροσύνη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Οικονομόπουλος Ηλίας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Παναγόπουλος Κωνσταντίνος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Τσούλος Κωνσταντίνος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Παλαιολόγου Βασίλειος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Χαϊδας Ανδρέας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Πηγή: patrastimes.gr