Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. την 25η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι με τα εξής θέματα:

 • Αναμόρφωση 2η προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 31/2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολειών Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων με την οποία εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός της έτους 2020 (εισηγήτρια: Σ. Ασπρούλια – Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Σχολειών Α/μιας  Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων)
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 35/2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολειών Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων με την οποία εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός της έτους 2020 (εισηγήτρια: Φ. Συριώτη-Κυπραίου – Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Σχολειών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων)
 • 1) «Έγκριση του από 12-05-2021 πρακτικού και κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος εντός κτιριακού συγκροτήματος Ιαματικών Λουτρών Αραχωβιτίκων, στον κ. Βασιλακόπουλο Ιωάννη του Ανδρέα και 2) Εξουσιοδότηση του κ.  Δημάρχου, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης (εισηγητής: Μ Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση της δημοπρασίας για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής 2021-2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • 1) Έγκριση των από 11/05/2021 και από 18/05/2021 Πρακτικών του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δήμου Πατρέων» σύμφωνα με την αριθ.11/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής-Τμήμα Αυτεπιστασίας Έργων Υποδομής, 2) Απόρριψη προσφορών, 3) Ανάδειξη «προσωρινού αναδόχου» για τα είδη με α/α 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 της εν λόγω προμήθειας και 4) Ματαίωση και επανάληψη του διαγωνισμού με αλλαγή των όρων της διακήρυξης για τα είδη με α/α 4-10, 17, 18, 25, 31, 32 και 41-44 της εν λόγω προμήθειας (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Σύνταξη των όρων διακηρύξεων παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων που αφορούν στην τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων εκτός των προβολών των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις Πλατείες: Βασ. Γεωργίου Α΄, Ομονοίας, Τριών Συμμάχων, Πλ. Καποδιστρίου (Μαρκάτου), Υψηλών Αλωνίων και Εθνικής Αντιστάσεως (Πλ. Όλγας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ Ν.Ε.Ο. – ΟΔΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΕΩΣ», προϋπολογισμού 2.000.000,00€ με Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 18/2020 Μελέτη) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Παράταση των συμβάσεων για την υπηρεσία «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας λόγω φυσικών καταστροφών για πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων προς πρόληψη – αντιμετώπιση πυρκαγιών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  1. Έγκριση της 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα περιοχής Γούβας», αναδόχου «Γ.Δ. Κακαβάς ΑΤΕ με δ.τ. ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΤΕ». (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση 2ου (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 6ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση 2ου (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων Κεντρικών και Αρκτικών περιοχών του Δήμου Πατρέων», αναδόχου Κ/ξια ΑΞΩΝ Α.Τ.Ε. – ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και του κ. Χαρίτου Νικόλαου για αποζημίωσή του και εξειδίκευση της πίστωσης (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Εξειδίκευση πίστωσης για την «Κατεπείγουσα Απολύμανση Κτιρίων και Οχημάτων στο Δήμο Πατρέων στα πλαίσια αντιμετώπισης περιστατικών μόλυνσης (Κορωνοιος – SARS-CoV-2 κλπ)» (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  1. Εξειδίκευση πίστωσης για την «Κατεπείγουσα προμήθεια των αναγκαίων ειδών για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού covid – 19»  του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές)

 • Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  1. Εξειδίκευση πίστωσης για τα εγκαίνια του χώρου των Παλαιών Σφαγείων στο πλαίσιο του Έργου SPARC (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής)
  2. Εξειδίκευση πίστωσης για το τμήμα 2: «Προμήθεια προϊόντων καθαρισμού-απολύμανσης για απορριμματοφόρα, κάδους και κοινόχρηστους χώρους» του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια 1. Υλικών καθαρισμού & βιολογικού υγρού πλύσεως σιντριβανιών και μνημείων και 2. Προϊόντων καθαρισμού-απολύμανσης για απορριμματοφόρα, κάδους και κοινόχρηστους χώρους» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές)
 • Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελή επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΗΣ» προϋπολογισμού 1.800.000,00€ (με Φ.Π.Α), για τη Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Δρουκοπούλου Ασπασία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Νικολοπούλου Παναγιώτα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Πανούτσος Νικόλαος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 

Πηγή: patrastimes.gr