Με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), με σκοπό την ενίσχυση της εντομολογικής επιτήρησης του ιού του Δυτικού Νείλου σε περιφερειακό επίπεδο και την ακριβέστερη εκτίμηση κινδύνου μετάδοσης νοσημάτων που μεταδίδονται με κουνούπια σε τοπικό επίπεδο, θα συνεδριάσει την προσεχή Τρίτη 20 Ιουλίου 2021, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Η 12η τακτική συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 14:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 23/2021 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ. Μωραΐτη Νικολάου, σχετικά με τη λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 24/2021 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ. Κόντη Κωνσταντίνου σχετικά με τη λειτουργία των Υπηρεσιών Μεταφορών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 25/2021 Επερώτησης του Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνου σχετικά με την υπογραφή συμβολαίου μίσθωσης λιμνοθάλασσας Πρόκοπος.

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), με σκοπό την ενίσχυση της εντομολογικής επιτήρησης του ιού του Δυτικού Νείλου σε περιφερειακό επίπεδο, την ακριβέστερη εκτίμηση κινδύνου μετάδοσης νοσημάτων που μεταδίδονται με κουνούπια σε τοπικό επίπεδο, σε πραγματικό χρόνο και τη λήψη μέτρων πρόληψης και απόκρισης. (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Μπονάνος Χαράλαμπος) 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Διαχειριστικής Έκθεσης χρήσης 2014 και έγκριση Ισολογισμού Διαχειριστικής χρήσης 2014 και του προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31.12.2014 βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.501 του άρθρου 1  του Π.Δ.315/29.12.1999. (εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής – Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης) 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Διαχειριστικής Έκθεσης χρήσης 2015 και έγκριση Ισολογισμού Διαχειριστικής χρήσης 2015 και του προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31.12.2015 βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.501 του άρθρου 1  του Π.Δ.315/29.12.1999. (εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής – Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης) 

ΘΕΜΑ 4ο : Ενημέρωση περί των αποφάσεων της Οικονομικής επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκαν α) η τριμηνιαία έκθεση για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2019 και β) οι τριμηνιαίες εκθέσεις για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020. (εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής – Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης) 

ΘΕΜΑ 5ο : Ενημέρωση περί απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το Α΄ τρίμηνο έτους 2021. (εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής – Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης) 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση Β’ τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας έτους 2021. (εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής – Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης) 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στη μελέτη του Yποέργου: «Τμήμα Α: Πύργος (σιδηροδρομική γραμμή) έως είσοδο Αγίου Ιωάννη» του έργου με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)», επί της Επαρχιακής Οδού αρ. 01 «Πύργος – Αγ. Ιωάννης – Κατάκολο» Π. Ε. Ηλείας. (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος) 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στη μελέτη του Yποέργου: «Τμήμα B: Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο» του Έργου με τίτλο:  «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)», επί της Επαρχιακής Οδού αρ. 01 «Πύργος – Αγ. Ιωάννης –  Κατάκολο» Π. Ε. Ηλείας. (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος) 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για ανακατασκευή υπάρχοντος  πλακοσκεπούς οχετού στα πλαίσια κατασκευής του Yποέργου:  «Συντήρηση –αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο. του βορείου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020» του έργου με τίτλο: «Συντήρηση- οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλεία (σε συνέχεια του Π.Κ  2013ΕΠ50100014)», προϋπολογισμού: 2.500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α» (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος) 

Επισημαίνουμε ότι η Π.Δ.Ε. διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και το αναγκαίο λογισμικό και έχει θέσει στη διάθεσή σας όλα τα αναγκαία μέσα για την υλοποίηση της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη από τον δικό σας χώρο.

Εφόσον όμως δεν επιτευχθεί απαρτία εξαιτίας της αδυναμίας σύνδεσης μελών που επιθυμούν να συμμετέχουν, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10  παραγρ.1 της ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, με τα ίδια θέματα.

Πηγή: patrastimes.gr