Την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14.00 συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη  το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν την συνεδρίαση είναι η συζήτηση για το επιδοτούμενο πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, όπως επίσης δράσεις για την ενίσχυση των Σωμάτων Ασφαλείας και των υγειονομικών δομών.

Ειδικότερα, το Σώμα καλείται να εγκρίνει την παραχώρηση χώρου ιδιοκτησίας της Περιεφέρειας στο ΕΚΑΒ για τις επιχειρησιακές του ανάγκες στην ΠΕ Ηλείας, αλλά και τη δωρεά οχήματος πυρόσβεσης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου. Επίσης, το Περιφερειακό Συμβούλιο πρόκειται να αποφανθεί για την προμήθεια εννέα οικίσκων για την κάλυψη των νοσοκομειακών δομών της Δυτικής Ελλάδας.

H Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης     

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 03/2021 Επερώτησης του Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνου για το αντιπλημμυρικό έργο στον ποταμό Εύηνο, στο Τρίκορφο Ναυπακτίας.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 04/2021 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα ΜΠΡΟΣΤΑ!» κ. Ανδρικόπουλου Παναγιώτη σχετικά με τις οδικές προσβάσεις στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό Αιγίου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 05/2021 Επερώτησης του Επικεφαλής της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα ΜΠΡΟΣΤΑ!» κ. Σπηλιόπουλου Κωνσταντίνου σχετικά με το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 06/2021 Επερώτησης της Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ- Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ. Ρούση- Ντζιμάνη Αγγελικής σχετικά με την μελέτη με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΠΟΛΑΙΤΑΣ – ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ”, νυν Δήμου Αγρινίου.

ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» (εισηγητής : Επικεφαλής της Παράταξης «Δυτική 

Ελλάδα Δικαίωμα στην Πρόοδο κ. Κατσιφάρας Απόστολος) 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση παραχώρησης τμήματος ελεύθερου χώρου κυριότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Ηλείας) στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος) 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση δωρεάς οχήματος πυρόσβεσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.  Ηλείας κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος) 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια εννέα οικίσκων και έγκριση δωρεάς προς νοσηλευτικές μονάδες της Περιφέρειας.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Μπονάνος Χαράλαμπος) 

ΘΕΜΑ 5ο : Συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

(εισηγητής : Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης) 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση σχεδίου δράσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2021.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού  και Τουρισμού κ. Κοροβέσης Νικόλαος) 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση του ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου κ.  Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης) 

Επισημαίνουμε ότι η Π.Δ.Ε. διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και το αναγκαίο λογισμικό και έχει θέσει στη διάθεσή σας όλα τα αναγκαία μέσα για την υλοποίηση της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη από τον δικό σας χώρο.

Εφόσον όμως δεν επιτευχθεί απαρτία εξαιτίας της αδυναμίας σύνδεσης μελών που επιθυμούν να συμμετέχουν, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10  παραγρ.1 της ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, με τα ίδια θέματα.

Πηγή: patrastimes.gr