Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων την 14η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη στις 12:00 το μεσημέρι με τα εξής θέματα:

 • Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων οικον. έτους 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας που αφορά στην έγκριση της Γ΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής: Π. Βάης – Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
 • Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ.92/2021 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη αιρετού του Δήμου Πατρέων σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ. 776/2019 κλητηρίου θεσπίσματος (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη υπαλλήλου του Δήμου Πατρέων σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ. 776/2019 κλητηρίου θεσπίσματος (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση 3ου Πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση Ζαρουχλεϊκων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση του από 21-10-2020 πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών και κατακύρωση άγονης δημοπρασίας, για την εκμίσθωση χώρου, κυλικείο, εμβαδού 14 τ.μ., εντός του κλειστού Γυμναστηρίου Ροϊτίκων, διότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση 1ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Επουλώσεις λάκκων 2018» (Προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση 1ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδών καθέτων μεταξύ Πανεπιστημίου και ΝΕΟ- οδός Κορυδαλλέως (Προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διανοίξεις οδών (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Εξειδίκευση πίστωσης για την κατεπείγουσα απολύμανση κτιρίων και οχημάτων στο Δήμο Πατρέων, στα πλαίσια αντιμετώπισης περιστατικών μόλυνσης (κορονοϊός, sars-cov-2 κλπ) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Διαγραφή οφειλής (Αντωνακοπούλου Δήμητρα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Κοκόση Χαρίκλεια) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Κουτσουμπελίτη Ιωάννα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Παπαδοπούλου Όλγα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Παπαδοπούλου Χρυσούλα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Παππάς Δημήτριος, Παππά Τατιάνα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Οικονομοπούλου Καλλιόπη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Πηγή: patrastimes.gr