Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, την 19η    Ιουλίου  2021, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 15.00,  με τα  παρακάτω  θέματα:

 1. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων, οικον. έτους 2021 (σχετική η αριθ. 518/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)  (εισηγητές: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένων κοινοχρήστων χώρων (δρόμος, μεταξύ των Ο.Τ. Γ88 και Γ89), ιδιοκτησίας κληρονόμων της κας Δημάκου Χρυσούλας του Γεωργίου χα Πυριόχου Παν/τη, βάσει της υπ’ αριθ. 61/2006 Διορθωτικής Πράξης επί της υπ’ αριθ. 4/97 πράξης εφαρμογής, στις περιοχές «Μεταμόρφωση Σωτήρος – Δεμένικα» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 39/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 3. Αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος, μεταξύ των Ο.Τ. 3174 & 2023), ιδιοκτησίας των κ.κ. Γεωργίου, Δημητρίας & Κων/νας Τριαδά του Σταύρου, Πηνελόπης Σαρηγιάννη και Βασιλικής, Πηνελόπης & Παρασκευής Τριαδά (κληρονόμοι του Εμμανουήλ Τριαδά), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5/2007 διορθωτική πράξη επί της υπ’ αριθ. 2/95 πράξης εφαρμογής στην περιοχή  «Αρόη – Σαμακιά – Διάκου – Παγώνα – Γηροκομειό» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 40/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 4. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού δύο σταδίων, για τη μελέτη «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού, στο ΟΤ 1842, στην περιοχή Αγυιάς του Δήμου Πατρέων»  (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 5. Παραχώρηση περιορισμένης και περιοδικής χρήσης Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων, σε ερασιτεχνικούς Αθλητικούς Συλλόγους, για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 (εισηγητές: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 6. Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου  (εισηγητές: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 7. Έγκριση συμμετοχής στο εγκεκριμένο έργο «City –centered approach to catalyze nature-based solutions through the EU Regenerative Urban Lighthouse for pollution alleviation and regenerative development» Ακρωνύμιο  UPSURGE» (εισηγητές: Ν. Ασπράγκαθος –Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 8. Παραχώρηση εξοπλισμού του έργου re-water στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Πάτρας (ΔΕΥΑΠ) (εισηγητές: Ν. Ασπράγκαθος –Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 9. Έγκριση του από 29-6-2021 πρακτικού, για την εξέταση μη επισκευάσιμου μηχανογραφικού εξοπλισμού (εισηγητές: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 10. Λήψη σύμφωνης γνώμης ή μη  για την κατασκευή ράμπας προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο πεζοδρόμιο της οδού Κορίνθου 251 και Β. Ηπείρου, για τη λειτουργία μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 11. Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ)/ Σχέδιο  Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Βραχνεϊκων, Δήμου Πατρέων (εισηγητές: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων Ανατολικού και Νοτίου Διαμερίσματος και Δ.Ε. Μεσσάτιδος, Παραλίας, Βραχνεϊκων (2019) (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 13. Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων (2017)» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 14. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Στοών και τμήματος  οδού Κανακάρη»  (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 15. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών Έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 16. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου- διαχειριστή της πράξης: α) Κέντρο Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας  (ΚΔ-ΗΦ), β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)- Οικοτροφείο για άτομα με αυτισμό και Ν.Υ, με κωδ. ΟΠΣ 5034777, στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητές: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 17. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κουφωμάτων Σχολικών Μονάδων 2016» του Δήμου Πατρέων  (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδού Λυκοχωρού- Ρωμανού» του Δήμου Πατρέων (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 19. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας  (Διαδρομή 1- Άνω Πόλη)»  (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 20. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ανακατασκευή- επισκευή Παιδικών Χαρών (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 21. Συγκρότηση μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Ανοικτού Θεάτρου, στη θέση Ζωϊτάδα Κοινότητας Κρήνης, Δ.Ε. Μεσσάτιδος Δήμου Πατρέων» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 22. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα- κατασκευή συρματοκιβωτίων και τοίχων αντιστήριξης» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 23. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή ραμπών καθέλκυσης σκαφών σε επιλεγμένες θέσεις» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 24. Έγκριση Πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Πρόεδρος Επιτροπής).
 25. Έγκριση για προικοδότηση άπορων κοριτσιών της περιοχής Πατρών (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 26. Καθορισμός κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2021, ως δεκτικού στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής  (έξοδα  συμμετοχής σε εκδηλώσεις- συνέδρια, συναντήσεις 2021) (εισηγητές: Ν. Ασπράγκαθος –Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 27. Καθορισμός κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2021, ως δεκτικού στην έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (πληρωμή  οχήματος στο Τελωνείο) (εισηγητές: Ν. Ασπράγκαθος –Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Πηγή: patrastimes.gr