Παράνομη ανάκληση απόφασης πρόσληψης σε θέση κλάδου επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Μετά από την παράνομη ανάκληση απόφασης πρόσληψης σε θέση κλάδου επικουρικού προσωπικού, σχετικά με την οποία ο Συνήγορος πραγματοποίησε επανειλημμένες παρεμβάσεις προς την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια, η ενδιαφερόμενη προσελήφθη τελικά στο νοσοκομείο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Πηγή: patrastimes.gr