Το περασμένο σχολικό έτος της πανδημίας, ο αριθμός των αριστούχων μαθητών στα Γυμνάσια και Λύκεια αυξήθηκε κατά 45.300, αγγίζοντας τις 227.100 (σε σύνολο μαθητών 680.000) από 181.790 που ήταν πρόπερσι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του esos.gr, αυτό σημαίνει ότι στις 26 Οκτωβρίου που έχει καθιερωθεί από το υπουργείο Παιδείας απονομή των αριστείων θα πάρει βραβείο «αριστείας” ο ένας στους τρεις μαθητές.

Πώς ο κορονοϊός «γέννησε» αριστούχους
Η «κατακόρυφη” αύξηση των αριστούχων οφείλεται στο γεγονός της μη πραγματοποίησης γραπτών εξετάσεων, λόγω της πανδημίας, με αποτέλεσμα ο Γενικός Μέσος Όρος βαθμολογίας του κάθε μαθητή να έχει βασιστεί στα προφορικά (σ.σ. οι προφορικές βαθμολογίες είναι συνήθως υψηλότερες από τις γραπτές, οπότε όπως αναμένετο είναι υψηλότερες από ό,τι συνήθως.
Βραβεία προόδου

Ο αριθμός των μαθητών που θα πάρει βραβεία προόδου αυξήθηκε στις 53.180 από 51.250 πρόπερσι.

Οι έπαινοι

Αντίθετα οι έπαινοι μειώθηκαν στις 12.570 από 15.320 πρόπερσι.

Οι έπαινοι προσωπικής βελτίωσης μειώθηκαν λόγω της μειωμένης σχολικής περιόδου.

Οι Ειδικοί έπαινοι

Οι ειδικοί έπαινοι εμφάνισαν μικρή μείωση, διότι δεν ολοκληρώθηκαν όλες οι σχολικές δραστηριότητες που θα αναδείκνυαν αλληλεγγύη και κοινωνική προσφορά.
«Κατακόρυφη” αύξηση των αριστούχων μαθητών στο Γυμνάσιο και Λύκειο παρατηρείται από το σχολικό έτος 2015-2016.

Οι αριστούχοι μαθητές ανήλθαν το σχολικό έτος 2018-19 στους 181.790 από 158.500 που ήταν το σχολικό έτος 2015-16.

Μείωση των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων
Η αύξηση αυτή οφείλεται στη μείωση των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων στο Γυμνάσιο από το σχολικό έτος 2015-2016 σε 4 (από 12 για την Α΄ τάξη και 13 για τις Β΄ και Γ΄ τάξεις) και στο Γενικό Λύκειο σε 8 (από 12) για την Α΄ τάξη, σε 6 (από 16) για τη Β΄ τάξη και σε 4 (από 14) για τη Γ΄ τάξη.

Ειδικότερα, πριν το σχολικό έτος 2015-2016, τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίου ήταν: α) για την Α΄ τάξη Γυμνασίου 12, β) για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου 13 και γ) για τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου 13.

Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εξής, τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα για το Γυμνάσιο μειώθηκαν σε 4 γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα για την Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη, σύμφωνα με το Π.Δ. 126/2016 (Α΄ 211): «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου».

Παράλληλα, από το σχολικό έτος 2017-2018 και εξής: τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα για τη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου από 14 γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα μειώθηκαν σε 4 γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα (ν. 4540/2018, Α΄ 91 ).

Από το σχολικό έτος 2018-2019, τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα για την Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου από 12 μειώθηκαν σε 8, για τη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου, από 16 μειώθηκαν σε 6 (ν. 4610/2019, Α΄ 70).

ΠΗΓΗ: esos.gr

Πηγή: patrastimes.gr