Αυξήσεις στις συντάξεις που θα ξεπεράσουν για πολλούς και τα 120 ευρώ θα έχουν εντός του Ιουνίου οι συνταξιούχοι με 30 έτη ασφάλισης και άνω. Οσοι αποχώρησαν με 40 έτη και μισθούς 2.650 ευρώ θα πάρουν αυξήσεις στις συντάξεις ως 190 ευρώ, ενώ με υψηλότερες αποδοχές θα ξεπεράσουν τα 200 ευρώ.

Οι αναπροσαρμογές στις συντάξεις θα γίνουν με επανυπολογισμό βάσει των ποσοστών αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020 (νόμος Βρούτση) για όσους αποχώρησαν με χρόνο ασφάλισης πάνω από 30 έτη.

Ο επανυπολογισμός θα γίνει πρώτα στις συντάξεις για αυτούς με 30 έτη και άνω που αποχώρησαν με διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή από 13 Μαΐου 2016 και μετά. Οι εν λόγω (νέοι) συνταξιούχοι θα πάρουν τις αυξήσεις σε μία δόση τον Ιούνιο και θα ακολουθήσουν τα αναδρομικά γιατί ο νόμος 4670 ισχύει από 1ης/10/2019, οπότε οι αυξήσεις «τρέχουν» ήδη με αναδρομικά 18 μηνών.

Τον επόμενο μήνα (Ιούλιο) θα γίνει ο επανυπολογισμός στις συντάξεις για τους παλαιούς συνταξιούχους που αποχώρησαν πριν από τον Μάιο του 2016 και οι συντάξεις τους χωρίστηκαν σε ανταποδοτική+εθνική σύνταξη και σε προσωπική διαφορά με τον επανυπολογισμό που έγινε από το νόμο Κατρούγκαλου.

Με τον νέο επανυπολογισμό όσοι έχουν πάνω από 30 έτη θα πάρουν αύξηση στο ποσό της ανταποδοτικής, αλλά η αύξηση θα πρέπει να είναι αρκετή ώστε να ξεπεράσουν την προσωπική διαφορά και να τη δουν στην τσέπη. Οι αυξήσεις που θα προκύψουν για τους παλαιούς συνταξιούχους θα δοθούν σε 5 ετήσιες δόσεις, εκ των οποίων οι δύο πρώτες (για 2020 και 2021) θα πιστωθούν μαζί στον επανυπολογισμό του Ιουλίου και οι άλλες 3 δόσεις της αύξησης θα δοθούν το 2022, 2023 και 2024.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος που έχει προσωπική διαφορά 100 ευρώ και παίρνει αύξηση στην ανταποδοτική σύνταξη 220 ευρώ σημαίνει ότι θα έχει καθαρή αύξηση στην τσέπη 120 ευρώ γιατί τα πρώτα 100 ευρώ της αύξησης πάνε για να μηδενίσουν την προσωπική διαφορά. Τα 120 ευρώ θα τα πάρει στην τσέπη με πέντε δόσεις των 24 ευρώ, εκ των οποίων οι δύο πρώτες με 48 ευρώ φέτος το καλοκαίρι και οι άλλες τρεις, των 24 ευρώ η κάθε μία, στα έτη 2022, 2023 και 2024.

Προσοχή: Με το «ξεπάγωμα» των «κανονικών» αυξήσεων στις συντάξεις από το 2023, οι συνταξιούχοι θα έχουν την όποια πρόσθετη αύξηση αποφασιστεί στο πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με παραδείγματα από τους πίνακες:

  1. Συνταξιούχος που αποχώρησε το 2017 με 33 έτη και μισθό 1.340 ευρώ παίρνει σύνταξη 794 ευρώ μικτά, ενώ με τον επανυπολογισμό θα πάρει 817 ευρώ με αύξηση 23 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 414 ευρώ για 18 μήνες.
  2. Συνταξιούχος που αποχώρησε το 2018 με 34 έτη και 8 μήνες και μισθό 1.720 ευρώ παίρνει σύνταξη 956 ευρώ μικτά, ενώ με τον επανυπολογισμό θα πάρει 1.011 ευρώ με αύξηση 55 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 990 ευρώ.
  3. Συνταξιούχος που αποχώρησε το 2018 με 35 έτη και μισθό 1.820 ευρώ παίρνει σύνταξη «Κατρούγκαλου» 999 ευρώ μικτά, ενώ με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 1.063 ευρώ με αύξηση 64 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 1.152 ευρώ.
  4. Συνταξιούχος που αποχώρησε με 37 έτη και 3 μήνες ασφάλισης το 2019 και μισθό 2.030 ευρώ παίρνει σύνταξη «Κατρούγκαλου» 1.148 ευρώ μικτά, ενώ με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 1.257 ευρώ με αύξηση 109 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 1.962 ευρώ.
  5. Συνταξιούχος που αποχώρησε με 40 έτη ασφάλισης το 2018 ή 2019 και ο συντάξιμος μισθός του (μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών από 2002 και μετά) ήταν 1.810 ευρώ παίρνει σύνταξη «Κατρούγκαλου» 1.159 ευρώ μικτά, ενώ με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 1.289 ευρώ με αύξηση 130 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 2.340 ευρώ.

Με μικρότερη «ταχύτητα» οι αυξήσεις μετά τα 40 έτη

Στα 40 έτη δίδονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις ενώ μετά τα 40 έτη οι συντάξεις αυξάνονται μεν στον επανυπολογισμό, αλλά με μικρότερη ταχύτητα. Αυτό συμβαίνει γιατί ο νέος νόμος κινητροδοτεί περισσότερο τους ασφαλισμένους για να πιάσουν τα 40 έτη, που είναι το κύριο ζητούμενο. Επομένως όσοι έχουν πάνω από 40 έτη θα έχουν μικρότερη αύξηση μεν, αλλά θα συνεχίσουν να έχουν υψηλότερη σύνταξη έναντι όσων έχουν λιγότερα χρόνια.

Για παράδειγμα:

  1. Συνταξιούχος που αποχώρησε με 40 έτη ασφάλισης το 2017 και ο συντάξιμος μισθός του (μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών από 2002 και μετά) ήταν 2.650 ευρώ παίρνει σύνταξη 1.518 ευρώ μικτά με το νόμο Κατρούγκαλου ενώ με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 1.709 ευρώ με αύξηση 191 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 3.438 ευρώ. Προσοχή: Η καθαρή αύξηση θα είναι μικρότερη, γιατί η νέα μικτή σύνταξη περνάει τα 1.700 ευρώ και ανεβαίνει από 3% σε 6% η μείωση της ΕΑΣ, ήτοι από 46 ευρώ που ήταν στην παλιά σύνταξη, (1.518Χ3%=45,54), στα 102,5 ευρώ (1.709Χ6%=102,5).
  2. Συνταξιούχος που αποχώρησε με 42 έτη ασφάλισης και ο συντάξιμος μισθός του ήταν 2.650 ευρώ παίρνει σύνταξη «Κατρούγκαλου» 1.624 ευρώ μικτά, ενώ με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 1.736 ευρώ με αύξηση 112 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 2.016 ευρώ. Και εδώ όμως θα έχει αύξηση της κράτησης ΕΑΣ στο 6% αντί 3%, οπότε το κέρδος θα περιοριστεί.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ 13/5/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ (χωρίς προσωπική διαφορά)

Μισθός (*) Με 33 έτη ασφάλισης Με 34 έτη ασφάλισης Με 34,8 έτη ασφάλισης
Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) Σύνταξη ν. 4670 (νέα) Αύξηση Μαΐου 2021 Αναδρομικά 18 μηνών Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) Σύνταξη ν. 4670 (νέα) Αύξηση Μαΐου 2021 Αναδρομικά 18 μηνών Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) Σύνταξη ν. 4670 (νέα) Αύξηση Μαΐου 2021 Αναδρομικά 18 μηνών
865 649 663 14 252 663 685 22 396 672 700 28 504
960 678 694 16 288 693 718 25 450 703 734 31 558
1.055 707 725 18 324 724 751 27 486 735 769 34 612
1.150 736 756 20 360 755 784 29 522 767 804 37 666
1.245 765 786 21 378 785 817 32 576 798 838 40 720
1.340 794 817 23 414 816 850 34 612 830 873 43 774
1.435 824 848 24 432 846 884 38 684 862 907 45 810
1.530 853 878 25 450 877 917 40 720 893 942 49 882
1.625 882 909 27 486 908 950 42 756 925 977 52 936
1.720 911 940 29 522 938 983 45 810 956 1.011 55 990
1.815 940 970 30 540 969 1.016 47 846 988 1.046 58 1.044
1.910 969 1.001 32 576 999 1.049 50 900 1.020 1.081 61 1.098
Μισθός (*) Με 35 έτη ασφάλισης Με 36,4 έτη ασφάλισης Με 37,3 έτη ασφάλισης
Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) Σύνταξη ν. 4670 (νέα) Αύξηση Μαΐου 2021 Αναδρομικά 18 μηνών Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) Σύνταξη ν. 4670 (νέα) Αύξηση Μαΐου 2021 Αναδρομικά 18 μηνών Σύνταξη ν.4387 (παλιά) Σύνταξη ν. 4670 (νέα) Αύξηση Μαΐου 2021 Αναδρομικά 18 μηνών
915 693 725 32 576 713 756 43 774 728 777 49 882
1.010 725 761 36 648 748 795 47 846 764 818 54 972
1.105 758 796 38 684 782 833 51 918 800 859 59 1.062
1.200 790 832 42 756 816 872 56 1.008 836 900 64 1.152
1.295 822 867 45 810 850 911 61 1.098 872 941 69 1.242
1.400 857 906 49 882 888 953 65 1.170 911 986 75 1.350
1.505 893 946 53 954 926 996 70 1.260 951 1.031 80 1.440
1.610 928 985 57 1.026 964 1.039 75 1.350 990 1.076 86 1.548
1.715 964 1.024 60 1.080 1.001 1.081 80 1.440 1.030 1.121 91 1.638
1.820 999 1.063 64 1.152 1.039 1.124 85 1.530 1.069 1.167 98 1.764
1.925 1.035 1.102 67 1.206 1.077 1.167 90 1.620 1.109 1.212 103 1.854
2.030 1.070 1.141 71 1.278 1.115 1.209 94 1.692 1.148 1.257 109 1.962
Μισθός (*) Με 38 έτη ασφάλισης Με 40 έτη ασφάλισης Με 42 έτη ασφάλισης
Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) Σύνταξη ν. 4670 (νέα) Αύξηση Μαΐου 2021 Αναδρομικά 18 μηνών Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) Σύνταξη ν. 4670 (νέα) Αύξηση Μαΐου 2021 Αναδρομικά 18 μηνών Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) Σύνταξη ν. 4670 (νέα) Αύξηση Μαΐου 2021 Αναδρομικά 18 μηνών
980 766 824 58 1.044 803 874 71 1.278 843 884 41 738
1.090 809 874 65 1.170 851 929 78 1.404 894 940 46 828
1.200 852 923 71 1.278 898 984 86 1.548 946 996 50 900
1.310 895 972 77 1.386 945 1.039 94 1.692 997 1.052 55 990
1.435 944 1028 84 1.512 998 1.102 104 1.872 1.056 1.116 60 1.080
1.560 992 1.085 93 1.674 1.052 1.164 112 2.016 1.114 1.180 66 1.188
1.685 1.041 1.141 100 1.800 1.105 1.227 122 2.196 1.173 1.244 71 1.278
1.810 1.090 1.197 107 1.926 1.159 1.289 130 2.340 1.231 1.307 76 1.368
1.935 1.139 1.253 114 2.052 1.212 1.352 140 2.520 1.290 1.371 81 1.458
2.150 1.223 1.350 127 2.286 1.304 1.459 155 2.790 1.390 1.481 91 1.638
2.260 1.265 1.399 134 2.412 1.351 1.514 163 2.934 1.442 1.537 95 1.710
2.650 1.418 1.574 156 2.808 1.518 1.709 191 3.438 1.624 1.736 112 2.016

(*) Μισθός: Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών με ασφαλιστικές κρατήσεις από το 2002 ως τη συνταξιοδότηση.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Πηγή: patrastimes.gr