Σύνταξη με προϋποθέσεις 3 ταχυτήτων παίρνουν οι ένστολοι που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι:

 1. Με 30,5 έτη χωρίς όριο ηλικίας εφόσον έχουν καταταγεί – ασφαλιστεί πριν από το 1993 και συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν με εξαγορές τα 24,5 έτη μέχρι το 2014.
 2. Με όριο ηλικίας το 60ό έτος εφόσον τα 24,5 έτη συμπληρώνονται από 1ης/1/2015 και μετά.
 3. Με 40 έτη ανεξαρτήτως ηλικίας για όσους συμπληρώνουν τα 24,5 έτη από 1ης/1/2015 και μετά.

Για παράδειγμα, στρατιωτικός που συμπληρώνει 23 χρόνια το 2014 και έχει 30 χρόνια μέσα στο 2021 πρέπει να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο γα 1,5 έτος ώστε να έχει τα 24,5 έτη το 2014 και να θεμελιώσει δικαίωμα εξόδου άμεσα, αλλιώς θα βγει στα 60 ή με 40ετία.

Στα 24,5 έτη συνυπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης σε τυχόν άλλους φορείς, η στρατιωτική τους θητεία (κατόπιν εξαγοράς), καθώς και τα έτη σπουδών σε στρατιωτικές σχολές.

Στο σύνολο των ετών (μετά τα 24,5 έτη) υπολογίζονται και τα διπλά έτη από την υπηρεσία σε μάχιμες μονάδες. Για παράδειγμα, στρατιωτικός με 24,5 έτη το 2012 αποχωρεί με 27,5 έτη. Αν είχε 2 έτη σε μονάδα εκστρατείας θα προσαυξήσει το σύνολο των ετών κατά 4 έτη. Αν είχε 5 χρόνια, τότε ο συνολικός χρόνος προσαυξάνεται κατά 10 έτη.

Η υπηρεσία σε μονάδες εκστρατείας υπολογίζεται ως διπλή με αναγνώριση και με εισφορά 6,67% στις αποδοχές που είχαν οι στρατιωτικοί κατά τα έτη που υπηρέτησαν σε αυτές.

Η αναγνώριση της πενταετίας για τους ένστολους που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ. Π.Σ.) γίνεται με βάση την αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, ήτοι με κόστος εξαγοράς 40 ευρώ το μήνα, ή 2.400 ευρώ για τη μάχιμη πενταετία.

Για τους στρατιωτικούς με 3 παιδιά το δικαίωμα συνταξιοδότησης «κλειδώνει» με 20 χρόνια υπηρεσίας ως το 2013 ή 24,5 έτη από το 2014 και μετά.

Με 24,5 έτη από το 2015 χρειάζονται 40 έτη για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας.

Οι στρατιωτικοί που κατετάγησαν ή ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά το 1993 και έχουν τρία παιδιά βγαίνουν όπως όλοι οι νεοεισερχόμενοι στρατιωτικοί από το 1993 και μετά, δηλαδή χρειάζονται συνολικά 40 για να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας, ή στα 60 αν συμπληρώνουν τα 40 έτη αργότερα.

Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγματοποιήσει πτητικά εξάμηνα προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος των εξαμήνων ως διπλάσιος, απαιτείται 18ετής πλήρης στρατιωτική υπηρεσία.

Ανάλογα με το πότε συμπληρώνεται η 18ετία, αυξάνεται και ο χρόνος παραμονής, ώστε να πιαστεί διπλάσιος ως εξής:

 • Με 18 έτη το 2011 για την προσμέτρηση των πτητικών εξαμήνων απαιτούνται 19,5 χρόνια.
 • Με 18 έτη το 2012 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 21 χρόνια.
 • Με 18 έτη το 2013 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 22,5 χρόνια.
 • Με 18 έτη πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 6 χρόνια επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 24.
 • Με 18 έτη από το 2015 και μετά για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτείται να συμπληρωθούν 25 χρόνια.

Με 20ετία (αντί 18ετία) υπολογίζονται και τα «καταδυτικά» εξάμηνα ως διπλάσιος χρόνος και συγκεκριμένα:

 • Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2011 απαιτείται 1 έτος επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, ήτοι να συμπληρώσουν 21 χρόνια και πάνω σε αυτά να «προσθέσουν» τα διπλά εξάμηνα.
 • Με 20ετή υπηρεσία το 2012 απαιτούνται 22 χρόνια για να «πάρουν» τα εξάμηνα.
 • Με 20ετή υπηρεσία το 2013 απαιτούνται 23 χρόνια για την προσμέτρηση των εξαμήνων.
 • Με 20ετή υπηρεσία το 2014 απαιτούνται 24 χρόνια.
 • Με 20ετή υπηρεσία από το 2015 και μετά απαιτούνται 25 χρόνια για να πάρουν και τα διπλά εξάμηνα.

Με πόσα χρόνια βγαίνουν στη σύνταξη οι στρατιωτικοί

1.       Στρατιωτικοί με 24,5 έτη μέχρι 31/12/2014 (σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας)
Ετος που έχουν τα 24,5 χρόνια Απαιτούμενα έτη για σύνταξη
Εως 2010 24,5
Το 2011 26
Το 2012 27,5
Το 2013 29
Το 2014 30,5
2.       Στρατιωτικοί με 24,5 έτη από 1ης/1/2015 και μετά
24,5 χρόνια από 1ης/1/2015 Σύνταξη με 40 έτη χωρίς όριο ηλικίας, ή στο 60ό έτος με αποστρατεία

Η σύνταξη τρίτεκνων στρατιωτικών

Ασφαλισμένων μέχρι 1992
Ετος Απαιτούμενα έτη ασφάλισης Σύνολο ετών για σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας (*)
Εως 2010 20 20
2011 20 21
2012 20 23
2013 20 25
2014 24,5 30,5
2015 και μετά 24,5 40
Ασφαλισμένων από 1ης/1/1993
Θεμελίωση με 24,5 έτη Μετά την 1η/1/2015 Σύνταξη με 40 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας (*)
(*) Οριο ηλικίας για αποστρατεία: 60 ετών

 

Τα όρια ηλικίας για αποστρατεία στην ΕΛ.ΑΣ.

Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι αξιωματικοί γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας άλλαξαν με Προεδρικό Διάταγμα από το 2016 και αυξήθηκαν κατά 1 ως 3 χρόνια από το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και άνω.

Η δυνατότητα παραμονής τους στην υπηρεσία φτάνει μέχρι το 65ο έτος.

Ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας και παραμονής στον κάθε βαθμό μέχρι να κριθούν στον επόμενο, καθορίστηκε ως εξής:

 • Σε 4 έτη για Υπαστυνόμο Β’.
 • Σε 6 έτη για Υπαστυνόμο Α’.
 • Σε 6 έτη για Αστυνόμο Β’ ή 14 έτη (από 12) συνολικής υπηρεσίας, από την οποία 5 έτη στο βαθμό.
 • Σε 6 έτη για Αστυνόμο Α’ ή 20 έτη (από 16) συνολικής υπηρεσίας.
 • Σε 6 έτη για Αστυνομικό Υποδιευθυντή ή 25 έτη (από 20 έτη) συνολικής υπηρεσίας.
 • Σε 3 έτη για Αστυνομικό Διευθυντή ή 28 έτη (από 22 έτη) συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό.
 • Σε 2 έτη για το βαθμό του Ταξίαρχου ή 30 έτη (από 24 έτη) συνολικής υπηρεσίας.
 • Σε 1 έτος για το βαθμό του Υποστράτηγου.

Τα όρια ηλικίας για αποστρατεία στην ΕΛ.ΑΣ.

Βαθμός Οριο ηλικίας για αποστρατεία με παλιό και νέο καθεστώς
Μέχρι 2016 Από 2017
Αντιστράτηγος, Αρχηγός 62ο έτος 65ο έτος
Αντιστράτηγος 61ο έτος 63ο έτος
Υποστράτηγος 60ό έτος 62ο έτος
Ταξίαρχος 60ό έτος 61ο έτος
Αστυνομικός Διευθυντής 58ο έτος 59ο  έτος
Αστυνομικός Υποδιευθυντής 58ο έτος 58ο  έτος
Αστυνόμος Α΄ 57ο έτος 57ο  έτος
Αστυνόμος Β΄ 55ο έτος 55ο έτος
Υπαστυνόμος Α΄ 55ο έτος 55ο έτος
Υπαστυνόμος Β΄ 55ο έτος 55ο έτος

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Πηγή: patrastimes.gr