Προστασία στους πάσχοντες με κυστική ίνωση ασφαλισμένους του Δημοσίου Τομέα και στο ποσό της δικαιούμενης σύνταξης λόγω θανάτου στα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα.

Σύνταξη 35ετιας θα χορηγείται στους πάσχοντες από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική ίνωση με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% αρκεί να διαθέτουν πλήρη πραγματική υπηρεσία 15 ετών. Ειδικότερα κοινωνικοασφαλιστική προστασία τόσο στους ασφαλισμένους με κυστική ίνωση ή ορθοκυστική ίνωση που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα, όσο και στο ποσό της δικαιούμενης σύνταξης λόγω θανάτου που δικαιούνται τα αμφοτεροπλέυρως ορφανά τέκνα παρέχεται με τις διατάξεις 44 και 45 του ν. 4756/2020 (Α’235) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα σήμερα υπεγράφη από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Τσακλόγλου και η σχετική εγκύκλιος. Πιο συγκεκριμένα, ευθυγραμμίζονται οι προβλέψεις της νομοθεσίας για τους πάσχοντες με κυστική ίνωση του Δημόσιου Τομέα, με όσα ισχύουν για τους ασφαλισμένους στον Ιδιωτικό Τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, στους πάσχοντες από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική ίνωση με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% μπορεί να χορηγηθεί σύνταξη 35ετίας, αρκεί να διαθέτουν πλήρη πραγματική υπηρεσία 15 ετών.

Επιπρόσθετα, επέρχεται βελτιωτική μεταβολή στο ποσό της χορηγούμενης σύνταξης λόγω θανάτου, που έχει επέλθει από 13/05/2016, που δικαιούται ένα παιδί που είναι ορφανό και από τους δύο γονείς. Σε αντίθεση με το προισχύον καθεστώς που το ποσοστό της σύνταξης διπλασιαζόταν μόνο στην περίπτωση που το παιδί δικαιούταν σύνταξη από τον ένα γονέα, με τη νέα πρόβλεψη το ποσοστό διπλασιάζεται, δηλαδή για κάθε σύνταξη που δικαιούται το αμφοτεροπλεύρως ορφανό τέκνο.

Πηγή: patrastimes.gr