Με τη βούλα όλων των “τάσεων” του ΣΥΡΙΖΑ, το σχέδιο “αντι-Πισσαρίδη” της Επιτροπής Σταθάκη ολοκληρώθηκε και “πέρασε” χωρίς εσωκομματικά νταβαντούρια, την περασμένη εβδομάδα, από το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η παρουσίασή του, παρότι ο αρχικός σχεδιασμός ήταν αρκετά φιλόδοξος και προέβλεπε τη δημοσιοποίηση πριν από τις γιορτές, τελικώς μετατίθεται για το νέο έτος. Οι άξονες του σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης είναι πέντε:
Α. Δίκαιη Πράσινη μετάβαση με την κοινωνία μαζί.
Β. Για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου: ενίσχυση της εργασίας, έμφαση στην εργασία των νέων και των γυναικών, ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Γ. Δίκαιη Ψηφιακή Μετάβαση.
Δ. Κοινωνική συνοχή και ανθεκτικότητα.
E. Περιφερειακή Συνοχή – Αναζωογόνηση πόλεων και υπαίθρου.

Στην εισαγωγή του δεύτερου άξονα που αφορά “την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου”, στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως:

“Η οικονομική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ έχει στον πυρήνα της την ιδέα ότι η εργασία αποτελεί παραγωγική δύναμη. Η στήριξη των μισθών, η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και η μείωση των ανισοτήτων συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη. Έτσι προκρίνει τη λειτουργία της αγοράς εργασίας με κανόνες και αυστηρό έλεγχο τήρησής τους, την κατοχύρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την αύξηση του κατώτατου μισθού, την αναδιανομή πλούτου και ισχύος υπέρ του κόσμου της εργασίας, την αξιοποίηση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της χώρας για τη δημιουργία καινοτομίας και τον μετασχηματισμό της συσσωρευμένης παραγωγικής και εξωπαραγωγικής εμπειρίας της σε γνώση και, τέλος, την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον αναπροσανατολισμό τους σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας”.

Οι προτάσεις για :

Εργασία

– Εφαρμογή σε πιλοτική βάση του 35ώρου ή του τετραημέρου εργασίας με παράλληλη διατήρηση των μισθών για επιλεγμένους κλάδους: Το κράτος καλύπτει το ποσό που αντιστοιχεί σε μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές για το υπολειπόμενο του 40ώρου/τετραημέρου, με υποχρέωση διατήρησης του νέου ωραρίου για περαιτέρω χρονικό διάστημα. Το μέτρο συνοδεύεται με μελέτη αξιολόγησης των αποτελεσμάτων σε σχέση κυρίως με τις επιπτώσεις του στην παραγωγικότητα της εργασίας.
– Ενίσχυση της εργασίας των νέων. Ειδικά προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης για 50.000 νέους επιστήμονες διάρκειας 24 μηνών, με αυξημένες αμοιβές.
– Ενίσχυση των μακροχρόνια ανέργων και των γυναικών. Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 100.000 συμπολίτες μας, με έμφαση στις γυναίκες, διάρκειας 12 μηνών με παράλληλη κατάρτιση/επενακατάρτιση.
– Διεύρυνση του πλαισίου προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες μορφές εργασίας (πλατφόρμες εργασίας όπου οι εργαζόμενοι εμφανίζονται ως “συνεργάτες”-τηλεργασία).
– Η κατάρτιση/επανακατάρτιση αποτελεί σημαντικό μέτρο ενίσχυσης της θέσης του εργαζόμενου στην αγορά εργασίας. Κατά καιρούς μέτρα κατάρτισης χαρακτηρίστηκαν από σπατάλη πόρων με φτωχά ουσιαστικά αποτελέσματα. Προτείνεται οι δράσεις κατάρτισης να προκύπτουν από μελέτες διάγνωσης αναγκών, τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία δημόσιων πανεπιστημίων και συλλογικών φορέων εργαζομένων και επιχειρήσεων.
– Στήριξη της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας με ίσα δικαιώματα όσον αφορά στους μισθούς και στην εργασιακή τους εξέλιξη.
– Ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία με έμφαση στην πρόληψη και την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων.

Παραγωγικά και τεχνολογικά δίκτυα

– Ενίσχυση (και ίδρυση) βιοτεχνικών και τεχνολογικών πάρκων σε περιφερειακό επίπεδο και επιδότηση του κόστους των υποδομών.

– Τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Αναπτυξιακού Νόμου, του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης και της Αναπτυξιακής Τράπεζας κατευθύνονται κατά απόλυτη προτεραιότητα σε παραγωγικές και τεχνολογικές επενδύσεις.
– Στήριξη των παραγωγικών κλάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η αγροδιατροφή με προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμό, ενίσχυση με επιδοτούμενους μηχανισμούς πιστοποίησης και αναμόρφωση των μηχανισμών χρηματοδότησης και εξαγωγικών εγγυήσεων.
– Μέτρα για τη βιομηχανική ανάκαμψη σε κλάδους με δυναμική επιστροφή (ναυπηγεία, χημικές βιομηχανίες) με αξιοποίηση διεθνών συνεργιών, δημόσιων προμηθειών.
– Βελτίωση και περαιτέρω απλοποίηση της αδειοδότησης παραγωγικών και τεχνολογικών επιχειρήσεων με βάση τις ήδη δρομολογημένες διαδικασίες επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Φορολογία και μμΕ

– Φορολογικά κίνητρα για καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες.
– Ευνοϊκά τοπικά κίνητρα και μείωση τοπικών επιβαρύνσεων (δημοτικά τέλη και άλλες κατηγορίες) για νέες επενδύσεις σε τεχνολογία και καινοτομία.

– Δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος μέσω της δικαιότερης κατανομής των φορολογικών βαρών, την πάταξη της φοροδιαφυγής, τη μείωση των φόρων κατανάλωσης, την προοδευτική φορολόγηση εισοδημάτων και πλούτου, την κατάργηση των έκτακτων εισφορών, και την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος. Στόχος είναι το ελληνικό φορολογικό σύστημα να συγκλίνει με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους φορολόγησης εισοδημάτων, επιχειρήσεων και κατανάλωσης, να ενισχυθεί η αναδιανεμητική φύση του και να μειωθούν οι ανισότητες.

– Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων της Αναπτυξιακής Τράπεζας με ειδικά κίνητρα για τη δημιουργία clusters, συνεργιών και συνεργασιών.

– Μόνιμο και σταθερό πλέγμα χρηματοδοτικών και φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε νέες τεχνολογίες και χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας τους.

– Αναμόρφωση των μηχανισμών χρηματοδότησης και εγγυήσεων για τις εξαγωγές των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.

– Διεύρυνση των μηχανισμών μεταφοράς τεχνολογίας και επενδύσεων υψηλού επιχειρηματικού ρίσκου για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την υποστήριξη, κυρίως, παραγωγικών επιχειρήσεων έντασης γνώσης σε όλα τα στάδια λειτουργίας τους.

– Νομοθεσία για περιορισμούς σε αθέμιτο ανταγωνισμό από υπεραγορές εντός πόλεων, και ειδική νομοθεσία για πλατφόρμες εμπορίου, και διευκόλυνση πρόσβασης των καταναλωτών σε προϊόντα μμΕ.

*Αναδημοσίευση από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ που κυκλοφορεί

Πηγή: patrastimes.gr