Συγκεκριμένα τα ΚΕΠ εκδίδουν αυθημερόν τα κάτωθι πιστοποιητικά:

– Πιστοποιητικό Γεννήσεως επικαιροποιημένο

– Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης επικαιροποιημένο

 – Ληξιαρχική πράξη γέννησης από τον 08/2013

– Ληξιαρχική πράξη γάμου από τον 08/2013

– Ληξιαρχική πράξη Συμφώνου Συμβίωσης από τον 08/2013

– Ληξιαρχική πράξη Θανάτου από τον 08/2013

– Πιστοποιητικό Ιθαγένειας

– Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών εφόσον έχει εκδοθεί για μια φορά.

Με την συγκεκριμένη δυνατότητα ο πολίτης θα επισκέπτεται μια φορά τα ΚΕΠ, αντί για δύο (αίτηση – παραλαβή εγγράφου) ενώ παράλληλα αποφεύγεται η μακροχρόνια αναμονή παραλαβής του πιστοποιητικού του, καθώς έως τώρα έπρεπε να προηγηθεί η επικοινωνία των ΚΕΠ με την αρμόδια υπηρεσία.

Η όλη διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε λίγα μόνο λεπτά μέσω του gov.gr, με μόνο δικαιολογητικό το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, μέσω του οποίου θα γίνεται η ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και η διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων.

Όφελος υπάρχει όμως και για τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς απαλλάσσεται από μεγάλο γραφειοκρατικό βάρος, ενώ εκτιμάται ότι η επισκεψιμότητα θα μειωθεί στο 50%, καθώς πριν απαιτούνταν δύο επισκέψεις για κάθε πιστοποιητικό, ενώ τώρα θα αρκεί μία.

Πηγή: patrastimes.gr