Συμπληρωματικά με το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής η κάλυψη παγίων δαπανών θα βοηθήσει από 30.000 έως και 50.000 επιχειρήσεις, να καλύψουν τη ζημιά που προκύπτει κάθε μήνα στο ισοζύγιό τους μετά την ενίσχυση από όλα τα άλλα μέτρα στήριξης.

Το μέτρο δεν καλύπτει προσωπικές εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες επειδή στοχεύει να στηρίξει επιχειρήσεις που έχουν προσωπικό, και τους κλάδους που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία και κινδυνεύουν να “βάλουν λουκέτο”, λόγω υψηλού λειτουργικού κόστους. Για παράδειγμα, ενίσχυση των παγίων δαπανών τους θα έχουν ξενοδοχεία τα οποία ρίσκαραν το περασμένο καλοκαίρι και άνοιξαν, αυξάνοντας τις λειτουργικές τους δαπάνες με πρόσληψη προσωπικού, προμήθειες, επισκευές, συντήρηση αλλά τελικά δεν είχαν πελάτες. Οι επιχειρήσεις αυτές, είχαν υψηλότερες λειτουργικές δαπάνες, από τα ξενοδοχεία που έμειναν κλειστά. Και οι δύο κατηγορίες ενισχύθηκαν με την επιστρεπτέα προκαταβολή για την απώλεια του τζίρου. Όμως όσα ξενοδοχεία άνοιξαν, είχαν ζημιά και μετά την ενίσχυση τους από την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Η ενίσχυση, θα υπολογιστεί ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020, και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος. Θα δοθεί με τη μορφή ενός πιστωτικού για την κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων και ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο θα εκδοθεί μόλις γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις, ως το τέλος του 2021.

Οι επιχειρήσεις που θα είναι επιλέξιμες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής:

-Να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.

-Να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

-Να έχουν υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούνται.

-Nα παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020.

-Να παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.

Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της ζημιάς, και όχι σε αυτό της πτώσης τζίρου.

Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση και αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3. Συγκεκριμένα ως πάγιες δαπάνες θεωρούνται: Παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα.

Πώς θα υπολογίζονται οι ενισχύσεις

Ως ενισχύσεις θα λαμβάνονται υπόψη οι ενισχύσεις που έλαβε η επιχείρηση μέσα στο 2020, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας από επιστρεπτέα προκαταβολή, αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζόμενους που είχε θέσει σε αναστολή σύμβασης εργασίας και μειωμένα ενοίκια.

Όσον αφορά το ποσοστό της ενίσχυσης, αυτό θα προσδιοριστεί, αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογίζεται στα 500 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό της ενίσχυσης, θα διαφοροποιείται με βάση τη πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%.

Παράλληλα, θα υπάρχουν και ανώτατα όρια στο ύψος της ενίσχυσης, το οποίο:

-Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

-Δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019, με ειδική μέριμνα, όμως, για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα.

-Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.

Οι ενισχυόμενοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Διπλός ο στόχος

Με το πιστωτικό που θα δίνεται το ΥΠΟΙΚ, θα επιτυγχάνει δύο στόχους. Αφενός θα ενισχύει τις επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα κινδυνεύουν να βάλουν λουκέτο ή έστω να απολύσουν μέρος του προσωπικού τους, να επιβιώσουν. Τούτο σε συνδυασμό και με την ρήτρα για την διατήρηση της απασχόλησης μέχρι και το τέλος του 2021, αποσκοπεί στην στήριξη της απασχόλησης.

Αφετέρου, μπαίνει και ένα “φρένο” στην αύξηση των οφειλών προς το δημόσιο. Οι ζημιογόνες επιχειρήσεις, αν αναστείλουν οριστικά την λειτουργία τους, δεν θα αφήσουν μόνο ανέργους, αλλά και απλήρωτες οφειλές στο δημόσιο σε μια κρίσιμη στιγμή, αφού το μέτρο θα ενεργοποιηθεί θεωρητικά μετά την ύφεση της πανδημίας, όταν τα μέτρα στήριξης θα αρχίσουν να μειώνονται.

money-money.gr

Πηγή: patrastimes.gr