Παρατείνεται η αναστολή πλειστηριασμών για όλους μέχρι το τέλος των περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας. Αρχικά η ημερομηνία αυτή είχε οριστεί η 15η Μαρτίου και στη συνέχεια επεκτάθηκε μέχρι τις 31 Μαρτίου, ενώ με νεότερη απόφαση μένει ανοιχτή και θα προσδιοριστεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Η συμφωνία με τους θεσμούς προβλέπει ότι μετά τη λήξη αυτής περιόδου γίνεται άρση της αναστολής πλειστηριασμών, πλην όσων έχουν πληγεί από την πανδημία. Η μεταβατική αυτή περίοδος αφορά στην προστασία από πλειστηριασμούς μόνο της πρώτης κατοικίας και μόνον εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που ορίζουν την έννοια του πληγέντα από την πανδημία. Από την έναρξη του νέου πτωχευτικού που έχει οριστεί για τον Ιούνιο παύει κάθε είδους προστασία και όλοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) εντάσσονται στις διατάξεις του νέου κώδικα για τη “δεύτερη ευκαιρία”, δηλαδή για ρύθμιση των συνολικών χρεών (προς τράπεζες και Δημόσιο) ή πτώχευση.

Τα κριτήρια για την προστασία κατά τη μεταβατική περίοδο λαμβάνουν υπόψη το νόμο για τη στήριξη πληγέντων από την πανδημία που είχαν περιληφθεί και στο πρόγραμμα επιδότησης δανείων “Γέφυρα”, με βάση τις  οφειλές την 29η Φεβρουαρίου 2020. Έτσι, στην περίπτωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας για τους πληγέντες από τον κορονοϊό κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έναρξη του νέου πτωχευτικού, οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

1. Αξία πρώτης κατοικίας βάσει ΕΝΦΙΑ: Μικρότερη των 250.000 ευρώ για οφειλές σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (πχ κόκκινα δάνεια) και μικρότερη των 200.000 ευρώ για καταγγελμένες οφειλές.

2. Οικογενειακό εισόδημα: Το συνολικό εισόδημα του ζευγαριού δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ στην περίπτωση των καθυστερημένων οφειλών και τις 21.000 ευρώ στις καταγγελμένες. Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος μέχρι τρία μέλη. Δηλαδή, η προσαύξηση από τα εξαρτώμενα μέλη δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 15.000 ευρώ είτε στις καθυστερημένες οφειλές είτε στις καταγγελμένες.

3. Καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα οικογένειας: Τα συνολικά ποσά του ζευγαριού και των εξαρτώμενων μελών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 25.000 ευρώ στην περίπτωση των καθυστερημένων οφειλών και τις 15.000 ευρώ στις καταγγελμένες.

4. Συνολική ανεξόφλητη οφειλή ανά πιστωτή: Για τις καθυστερημένες οφειλές, το ποσό πρέπει να είναι μικρότερο των 250.000 ευρώ και για τις καταγγελμένες μέχρι 130.000 ευρώ.

5. Η συνολική ακίνητη περιουσία περιλαμβανομένης του/της συζύγου και εξαρτώμενων μελών βάσει ΕΝΦΙΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ για τις καθυστερημένες οφειλές και τις 280.000 ευρώ για τις καταγγελμένες.

6. Αξία όλων των μεταφορικών μέσων της τελευταίας τριετίας (αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, κλπ) θα πρέπει να φτάνουν μέχρι τις 80.000 ευρώ (είτε για οφειλές σε καθυστέρηση είτε καταγγελμένες).

Από τα παραπάνω κριτήρια είναι εμφανές ότι αν, για παράδειγμα, ένας δανειολήπτης, ο οποίος πληροί όλες τις προϋποθέσεις του πληγέντα από την πανδημία, αλλά η ακίνητη περιουσία ξεπερνά το μισό εκατ. ευρώ ή έχει καταθέσεις λ.χ. 1 εκατ. ευρώ, δεν δικαιούται καμία προστασία από τους πλειστηριασμούς κατά τη μεταβατική περίοδο.

Πηγές του οικονομικού επιτελείου εκτιμούν ότι λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας της πανδημίας, οι όποιες κατασχέσεις και πλειστηριασμοί δεν θα ξεκινήσουν από την πρώτη κατοικία, πλην περιπτώσεων με μεγάλη περιουσία, πχ άνω του μισού εκατ. ευρώ, και ότι οι διαδικασίες αυτές θα κάνουν αρχή με τις καταγγελμένες οφειλές και στη συνέχεια με αυτές που βρίσκονται σε καθυστέρηση.

Κοινοτικές πηγές αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία με τους θεσμούς σχετικά με την έναρξη τυπικών διαδικασιών μέχρι την κατάσχεση ακόμα και κατά την περίοδο της προστασίας. Η έναρξη των διαδικασιών αυτών δεν απειλεί την αναστολή των πλειστηριασμών αλλά μπορεί τους επισπεύσει μετά την άρση.

Σημειώνεται ότι δικαιούχος για προστασία από πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας κατά τη μεταβατική περίοδο (από τέλος περιοριστικών μέτρων πανδημίας) μέχρι την έναρξη του νέου πτωχευτικού τον Ιούνιο είναι και αυτός που έχει λάβει οικονομική στήριξη λόγω κορονοϊού, όπως το πρόγραμμα Γέφυρα ή αν πρόκειται για εταίρος (σε επιχείρηση), πχ πρόγραμμα Συν-Εργασία κά. Όπως συνέβη και στο πρόγραμμα Γέφυρα, αντίστοιχα κριτήρια θα ισχύσουν για την προστασία της πρώτης κατοικίας κατά τη μεταβατική περίοδο.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι για την προστασία της πρώτης κατοικίας των πληγέντων από την πανδημία κατά τη μεταβατική περίοδο απαιτείται αίτηση στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους (http://www.keyd.gov.gr/), δηλαδή η προστασία από την άρση της αναστολής μετά τη λήξη της πανδημίας δεν γίνεται αυτόματα.

capital.gr

Πηγή: patrastimes.gr