Η άνεση του… καναπέ αύξησε κατα 55% τι προσωρινές ακινησίες οχημάτων για φέτος σε σχέση με πέρυσι, με πάνω από 5.300 ιδιοκτήτες να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά την άρση ακινησίας.

Πάνω 134.000 ιδιοκτήτες οχημάτων κατέθεσαν ηλεκτρονικά τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους χρησιμοποιώντας τη νέα πλατφόρμα myCAR της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) χωρίς να χρειάζεται να ταλαιπωρηθούν περαιτέρω και να μεταβούν σε κάποια εφορία ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

 Ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε πως σε σχέση με πέρυσι οι προσωρινές ακινησίες οχημάτων σημείωσαν πολύ μεγάλη άνοδο 55% καθώς καταγράφηκαν 48.000 περισσότερες καταθέσεις πινακίδων κυκλοφορίας σε σχέση με τις 84.000 καταθέσεις που είχαν σημειωθεί το 2019 με βασική αιτία τον κορωνοϊό και τα περιοριστικά μέτρα που έχει προκαλέσει.

Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες του Newsauto.gr οι ιδιοκτήτες οχημάτων που πραγματοποίησαν και άρση ακινησίας στα οχήματά τους από την αρχή λειτουργία της πλατφόρμας ξεπέρασαν τους 5.300 ιδιοκτήτες οι οποίοι με λίγα κλικ μπορούν και πάλι να κινούν νόμιμα τα αυτοκίνητά τους χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στην Δ.Ο.Υ. για να παραλάβουν τις κατατεθειμένες πινακίδες κυκλοφορίας τους και βέβαια για να πληρώσουν τα Τέλη Κυκλοφορίας και να προσκομίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 Τα πάντα γίνονται ηλεκτρονικά αρκεί η κατάθεση των πινακίδων να έχει πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά καθώς αν η κατάθεση έχει γίνει με το προηγούμενο καθεστώς τότε η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο μετά από την επίσκεψη του ιδιοκτήτη του οχήματος στην αρμόδια εφορία ώστε να παραλάβει και τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος του.

Να υπενθυμίσουμε πως η διαδικασία κατάθεσης των πινακίδων κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας MyCAR της ΑΑΔΕ είναι ιδιαίτερα απλή και με μόλις 5 κλικ οι ιδιοκτήτες μπορούν να θέσουν online σε προσωρινή ακινησία τα οχήματά τους ενώ εξίσου απλή είναι και η διαδικασία άρσης ακινησίας.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ οι ιδιοκτήτες απλά εισέρχονται στην πλατφόρμα www.aade.gr/mycar, και χρησιμοποιώντας τα στοιχεία εισόδου του Taxisnet μπορούν να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής των Τελών Κυκλοφορίας ή να εκτυπώσουν τη βεβαίωση μη οφειλής Τελών Κυκλοφορίας σε περίπτωση που θέλουν να μεταβιβάσουν το όχημά τους.

Σε περίπτωση που θέλουν να δηλώσουν προσωρινή ακινησία στο όχημά τους τότε επιλέγουν την ενότητα «Ψηφιακή Ακινησία/Κυκλοφορία», όπου εμφανίζονται αυτομάτως ο ΑΦΜ του κατόχου, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματός τους και η ημερομηνία. Σε περίπτωση που έχουν στην κατοχή τους περισσότερα από ένα οχήματα, τότε, κάνοντας κλικ στον αριθμό κυκλοφορίας, εμφανίζονται οι πινακίδες όλων των οχημάτων, ώστε να επιλέξουν για ποιο επιθυμούν να καταθέσουν. Η ψηφιακή κατάθεση πινακίδων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν έχει πληρώσει Τέλη Κυκλοφορίας ή δεν έχει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα!

Επιπλέον, εμφανίζεται η κατάσταση του οχήματος (ΚΙΝΗΣΗ/ΑΚΙΝΗΣΙΑ).Επιλέγουν «Δήλωση Ακινησίας Οχημάτων».

Τότε, οδηγούνται στη σελίδα, όπου αναγράφονται αυτόματα τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα και του οχήματός του (Αριθμός Κυκλοφορίας, ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία, Διεύθυνση Κατοικίας ή Έδρας, ΔΟΥ).

Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης κάνει κλικ στο σχετικό κουτί, ώστε να δηλώσουν υπεύθυνα ότι:

α) το όχημα θα φυλάσσεται σε κλειστό και περιφραγμένο χώρο.

β) δεν θα κυκλοφορήσουν το όχημα μετά τη θέση σε ακινησία αυτού.

Μάλιστα οι ιδιοκτήτες αναγράφουν αναλυτικά τα στοιχεία του χώρου στάθμευσης όπου θα βρίσκεται το όχημα σε ακινησία.

Υπενθυμίζεται ότι οι πινακίδες αφαιρούνται από τον κάτοχο και φυλάσσονται από τον ίδιο. Δεν απαιτείται πλέον η κατάθεσή τους στην Εφορία. Ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που ο κάτοχος του -σε ακινησία- οχήματος επιθυμεί να το θέσει σε κυκλοφορία.

Αν διαπιστωθεί ότι το κυκλοφορούν ή ότι το όχημα είναι σταθμευμένο, με τις πινακίδες επάνω, τότε -πλέον των διπλάσιων Τελών Κυκλοφορίας και του προστίμου εκπρόθεσμης πληρωμής-, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται στα 30.000 ευρώ και αφαιρείται για τρία χρόνια το δίπλωμα οδήγησης του κατόχου.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η εφαρμογή myCAR ενημερώνει τον κάτοχο ότι η ψηφιακή κατάθεση πινακίδων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν έχει πληρώσει Τέλη Κυκλοφορίας ή δεν έχει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα!

Οι εξαιρέσεις

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΑΑΔΕ στις οδηγίες για την πλατφόρμα myCAR δεν δύνανται να υποβληθεί δήλωση ακινησίας ηλεκτρονικά, αλλά μόνο στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος, στις εξής περιπτώσεις:

(α) Κλοπής ή υπεξαίρεσης του οχήματος

(β) Κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό

(γ) Μεταβίβασης του οχήματος η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί

(δ) Κατάσχεσης του οχήματος από δημόσια αρχή με τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού

(ε) Αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από δημόσια αρχή

(στ) Παράδοσης στις εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος ( ΕΔΟΕ) με σκοπό την οριστική διαγραφή του με ανακύκλωση

(ζ) Ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας

(η) Πλειστηριασμού του οχήματος

(θ) Αποξένωσης του ιδιοκτήτη ή κατόχου από το όχημα, όπως στην περίπτωση περισυλλογής του από το Δήμο ως εγκαταλελειμμένου

(ι) Κάθε άλλη περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δεν έχει στην κατοχή του είτε το όχημα είτε τα στοιχεία κυκλοφορίας του (άδεια και πινακίδες).

Για την απόδειξη των ως άνω ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος προσκομίζει στην Δ.Ο.Υ. τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία εξετάζονται από τη Δ.Ο.Υ. πριν την θέση του οχήματος σε ακινησία.

Εάν για όχημα που έχει τεθεί ηλεκτρονική ακινησία, συντρέξει γεγονός εκ των περιπτώσεων α-ι, της παρ.1, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχός του δηλώνει το γεγονός στη Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας και τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.

Για τις περιπτώσεις που η κατάθεση των στοιχείων κυκλοφορίας γίνεται σε άλλη δημόσια αρχή και συντρέχει κάποιο από τα γεγονότα των προαναφερόμενων περιπτώσεων (α) – (ι), η θέση του οχήματος σε ακινησία δηλώνεται στη Δ.Ο.Υ., με την προσκόμιση των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων.

Σε περίπτωση αποβιώσαντος ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη ή κατόχου, οι νέοι κάτοχοι (κληρονόμοι στο όνομα των οποίων δεν έχει ακόμα εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας) θέτουν το όχημα σε ακινησία στη Δ.Ο.Υ.

Φωτογραφία: Eurokisini

Πηγή: patrastimes.gr