Το σχέδιο των μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκε και θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης με 183 εκατ ευρώ περιλαμβάνει 17 παρεμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν έως και το τέλος του 2025.

Η αρχή θα γίνει άμεσα καθώς τα πρώτα κεφάλαια αναμένεται να δοθούν προκαταβολικά περί τα τέλη Ιουλίου, αφού δώσει το Ecofin το «πράσινο φως» για την εκταμίευση τους. Στη συνέχεια η εκταμίευση των κονδυλίων θα γίνεται αφού πρώτα οι Θεσμοί θα έχουν ελέγξει την πορεία υλοποίησης των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων και έχουν εγκρίνει την πρόοδο τους.

Οι 17 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στο φορολογικό πεδίο με τα αντίστοιχα χρονικά ορόσημα έχουν ως εξής:

1. Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS) – Εναρξη ισχύος του νόμου 1ο τρίμηνο 2022.

2. Ανάπτυξη και διασύνδεση με την ΑΑΔΕ 500.000 ταμειακών μηχανών – 2ο τρίμηνο 2024.

3. Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, χάρτης πορείας κανονιστικών αποφάσεων – 1ο τρίμηνο 2022.

4. Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου με νέα ηλεκτρονικό όπλα σε όλο το φάσμα της αγοράς – 3ο τρίμηνο 2022.

5. Ολοκλήρωση του έργου διασύνδεσης και χρήσης τραπεζικών πληροφοριών τρίτων από την ΑΑΔΕ – 2ο τρίμηνο 2023.

6. Πλήρως αυτοματοποιημένες επιστροφές ΦΠΑ, έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος – 4ο τρίμηνο 2023.

7. Ολοκλήρωση της έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας διαχείρισης υποθέσεων για τους φορολογικούς ελέγχους, η οποία θα χρησιμοποιεί το σύστημα επιχειρηματικών πληροφοριών/ανάλυσης δεδομένων – 4ο τρίμηνο 2025.

8. Ολοκλήρωση των παραδοτέων της πρώτης φάσης του ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος φορολογίας και ελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της – 4ο τρίμηνο 2025.

9. Εναρξη λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων – 4ο τρίμηνο 2025.

10. Υπεραπόσβεση για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις των ΜΜΕ στην πράσινη οικονομία και στην ψηφιοποίηση – 4ο τρίμηνο 2021.

11. Νομοθεσία για την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών – 4ο τρίμηνο 2021.

12. Πρόγραμμα κωδικοποίησης φορολογικής νομοθεσίας – 3ο τρίμηνο 2021.

13. Νομοσχέδιο για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων – 3ο τρίμηνο 2021.

14. Νομοθεσία για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για την παροχή φορολογικών και οικονομικών κινήτρων, καθώς και κινήτρων σε θέματα αδειοδοτήσεων για συγχωνεύσεις, μετατροπές και εξαγορές – 1ο τρίμηνο 2022.

15. Αύξηση της ικανότητας κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας – 2ο τρίμηνο 2022.

16. Νέα κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – 2ο τρίμηνο 2023.

17. Ολοκλήρωση της αρχικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας και του πληροφοριακού συστήματος για τους φορολογούμενους – 2ο τρίμηνο 2024.

α. Θέσπιση της κωδικοποίησης του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου για την απλούστευση και την επικαιροποίηση της νομοθεσίας υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και των βέλτιστων πρακτικών της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • του Κώδικα ΦΠΑ,
  • των τελών χαρτοσήμου,
  • των φόρων περιουσίας,
  • του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ),
  • του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

β. Δημιουργία συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και ειδικού ιστότοπου πληροφοριών για τους φορολογούμενους.

Πηγή: patrastimes.gr