Μέχρι το τέλος του μήνα οι τράπεζες θα λάβουν την πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση δανείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ επιθυμία είναι τα πρώτα δάνεια να εκταμιευθούν μέχρι το τέλος του έτους.

Αυτό ανέφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε η Εθνική Τράπεζα, παρουσιάζοντας τις δράσεις της αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Όπως ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης, το επιτόκιο του Ταμείου για τα δάνεια θα ανέλθει στο 0,35% ενώ ζητούμενο είναι να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η γραφειοκρατία. Όπως εξήγησε, το σκέλος αυτό του Ταμείου θα είναι μονίμως ανοικτό, μέχρι να τελειώσουν τα χρήματα, ενώ τα δάνεια θα δίνονται με τη λογική «first in, first out». Αντίστοιχα, τα τελευταία δάνεια θα πρέπει να έχουν εκταμιευθεί μέχρι το τέλος του 2026.

«Θέλουμε να εκταμιεύσουμε τα δάνεια όσο πιο σύντομα γίνεται» τόνισε από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Εθνική 2.0. Και προσέθεσε πως, αναφορικά με την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων, «αν κρίνουμε τις επιχειρήσεις με βάση το παρελθόν, δεν θα είναι επιλέξιμες. Πρέπει να δούμε με το φακό μπροστά» καθώς η οικονομία αλλάζει τροχιά. Μάλιστα, τόνισε ότι η Εθνική Τράπεζα θέλει να εκταμιεύσει τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνόλου των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς οτιδήποτε άλλο θα θεωρηθεί αποτυχία.

Ως προς το ύψος των δανείων, όπως ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης, οι εγχώριες τράπεζες θα πάρουν το μεγαλύτερο ποσό, περίπου 7 δισ. ευρώ από τα συνολικά 12,7 δισ. ευρώ συνολικά του σκέλους των δανείων.
Σε αντίθεση με το παρελθόν αλλά και με τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία, σημαντική διαφορά είναι πως για το δάνειο δεν χρειάζεται να έχει υπογράψει κανένας υπάλληλος της γενικής κυβέρνησης καθώς θα αρκεί η υπογραφή της τράπεζας και του πιστοποιημένου ελεγκτή. Ο τελευταίος θα ελέγξει ότι πρόκειται για επένδυση και όχι για χρήματα προς κατανάλωση ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν προκαλεί περιβαλλοντική ζημιά, ότι εντάσσεται στις επιλεξιμότητες, η τράπεζα το κρίνει βιώσιμο και ποια είναι η κρατική ενίσχυση που εμπεριέχεται.

Ο έλεγχος θα ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες ενώ σύμφωνα με τον κ. Σκυλακάκη δάνειο μπορεί να πάρει οποιαδήποτε επιχείρηση μπορεί να έχει τραπεζικό προφίλ. Δηλαδή να έχει κέρδη και να τα δείχνει και να έχει ένα απλό αλλά οργανωμένο σχέδιο. Μάλιστα, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή για δάνεια έως 1,5 εκατ. ευρώ το κράτος αναλαμβάνει το κόστος αξιολόγησης. Η διάρκεια των δανείων φτάνει τα 15 χρόνια με ελάχιστο τα 3 χρόνια ενώ όπως τόνισε, πρόκειται για πολύ ισχυρό κίνητρο από πλευρά επιδότησης, χωρίς γραφειοκρατία, αρκεί να περιοριστεί ο χρόνος εξέτασης των δανείων.
Απαντώντας στο σχόλιο αυτό ο κ. Μυλωνάς ανέφερε πως «πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι και να εκταμιεύουμε γρήγορα» ενώ για το σκοπό αυτό η Εθνική Τράπεζα έχει φτιάξει ειδική ομάδα κάτω από την Επενδυτική Τραπεζική για να «τρέξει» τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά, το Ταμείο θα επηρεάζει θετικά σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας, κυρίως όμως αυτούς της πράσινης ενέργειας , της πληροφορική, τις κατασκευές αλλά και τη μεταποίηση, τον τουρισμό και τα τρόφιμα.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης κριτήριο επιλεξιμότητας θα είναι η δημιουργία οικονομιών κλίμακος μέσα από εξαγορές, συγχωνεύσεις και συνεργασίες γεγονός που σημαίνει ότι δεν τίθεται κανένας περιορισμός σε επίπεδο κλάδου.

Αντίστοιχα, για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, αρκεί το 20% του τζίρου της επιχείρησης να αφορά εξαγωγή αγαθών ή υπηρεσιών. Μάλιστα, σε αυτό το ποσοστό συνυπολογίζονται και έσοδα από πιστωτικές κάρτες εξωτερικού, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να ενταχθούν λόγου χάρην και ξενοδοχεία με πελάτες από το εξωτερικό. Επιπλέον, δαπάνες μέχρι 30% του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να αφορούν κεφάλαιο κίνησης ή και marketing.

Ως προς τους χρόνους εκταμίευσης, όπως ανέφερε ο κ. Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, πρέπει να κάνουμε δουλειά όλοι μας ώστε οι πελάτες να γνωρίζουν τις επιλογές τους ενώ για απλές επενδύσεις η διαδικασία δεν θα ξεπερνά τον ένα μήνα και για πιο σύνθετα τους δύο μήνες. Προσέθεσε δε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά παραπάνω πράγματα από δάνεια καθώς η τράπεζα δημιουργεί ένα οικοσύστημα από άλλες ανάγκες. «Θα καλύψουμε ανάγκες bridge financing, κεφαλαίων κίνησης αλλά και αντιστάθμισης κινδύνου για επιτόκια. Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να εστιάζεται μόνο στο έργο του» τόνισε, προσθέτοντας πως το ζητούμενο είναι να υπάρξει διάχυση των πόρων σε όσο το δυνατόν περισσότερους, καθώς μέσα από τη χρηματοδότηση των μεγάλων επιχειρήσεων θα ευνοηθούν και οι πιο μικρές.

Από την πλευρά της η Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας Χριστίνα Θεοφιλίδη ανέφερε πως σήμερα το 1/3 των μικρομεσαίων δεν γνωρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης ενώ τα 2/3 θέλουν περισσότερη πληροφόρηση. Για το σκοπό αυτή η Εθνική Τράπεζα θα διαθέσει με συμβούλους επιχειρήσεων στα καταστήματα που θα υποστηρίζονται από την ειδική ομάδα της τράπεζας που χειρίζεται το αντικείμενο, ειδικά εργαλεία CRM και Analytics μέσω των οποίων θα μπορούμε να βλέπουμε ποιες επιχειρήσεις έχουν ανάγκη χρηματοδότησης, ενώ θα υπάρχει και ειδική ψηφιακή πλατφόρμα με όλες τις πληροφορίες. Και προσέθεσε πως στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων το 50% των χορηγήσεων θα αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το 25% την πράσινη μετάβαση και το υπόλοιπο 25% επενδύσεις εξωστρέφειας και καιτονομίας ενώ η τράπεζα θα απαντά στα αιτήματα μέσα σε 48 ώρες.

Πηγή: patrastimes.gr