Το χέρι και στην τσέπη τους πρέπει να βάλουν οι ιδιώτες επιχειρηματίες που θα εντάξουν επενδυτικά σχέδια στο Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ με το σύστημα κατανομής των ενισχύσεων που προβλέπεται, ισχύει κυριολεκτικά το απόφθεγμα « όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε».

Η βασική παράμετρος της λειτουργίας του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ότι οι πόροι είναι δεδομένοι, δεν πρόκειται να αυξηθούν και θα διατεθούν αυστηρά μόνο, όσοι έχουν προϋπολογιστεί.

Όμως υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που αναφέρει ότι, δεν υπάρχουν προθεσμίες λήξης για την υποβολή αιτημάτων, παρά μόνο ημερομηνία έναρξη της υποβολής και ισχύει σειρά προτεραιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε αίτημα που θα υποβάλλεται, εάν εγκρίνεται, λαμβάνει την επιδότηση και προχωρεί η επένδυση. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων μειώνεται ανάλογα με το ποσό που έχει κλειδώσει η συγκεκριμένη επιχείρηση.

Αυτό ισχύει και με τα επόμενα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν και μέχρι να εξαντληθούν οι πόροι. Στην πράξη σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες που θα βιαστούν να υποβάλουν τα σχέδια, θα εξασφαλίσουν και τις επιδοτήσεις, ενώ όσοι καθυστερήσουν, θα μείνουν εκτός του «επενδυτικού πάρτι» του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ταυτόχρονα, ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι η υποβολή άμεσων αιτημάτων από π.χ. 5 μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι θα λάβουν σχεδόν το σύνολο των ενισχύσεων και δεν θα απομείνουν πόροι για τους υπόλοιπους.

Το χέρι στην τσέπη
Οι πιστώσεις του Ταμείου Ανάκαμψης για τις ιδιωτικές επενδύσεις είναι στα 12,7 δισ. ευρώ και μπορούν να κινητοποιήσουν επενδύσεις, ελάχιστου ύψους 25,5 δισ. ευρώ. Εκτιμάται όμως, ότι το τελικό ύψος τους (καθότι δεν θα είναι ακριβώς στα χρηματοδοτικά όρια τα επενδυτικά σχέδια) θα κυμανθεί περίπου στα 30 δισ. ευρώ.

Οι τομείς προτεραιότητας είναι η χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων, των επενδύσεων για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και χρηματοδότηση για εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.

Όμως περιέχει και χρηματοδοτικούς όρους για κάθε επενδυτικό σχέδιο οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

Η κρατική συμμετοχή (πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης), με τη μορφή της σχεδόν άτοκης χρηματοδότησης (0,2 – 0,3%), θα ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού της επένδυσης. Το ύψος θα είναι 12,7 δισ. ευρώ και είναι το μοναδικό μέγεθος που συγκεκριμένο ως προς το μέγιστο ύψος του.
Ο ιδιώτης επενδυτής θα πρέπει να εξασφαλίσει τραπεζικό δανεισμό για το 30% του προϋπολογισμού της επένδυσης. Συνεπώς θα πρέπει να είναι εκτός ΤΕΙΡΕΣΙΑ και να μην είχε περιπέτειες με «κόκκινα δάνεια» πράγμα δύσκολο, δεδομένου του τεράστιου όγκου των κόκκινων δανείων.
Ο ίδιος ο επενδυτής υποχρεούται να συμμετάσχει στο επενδυτικό πλάνο με ίδια κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 20% επί του προϋπολογισμού της επένδυσης. Δηλαδή πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτει ρευστό για να χρηματοδοτήσει την επένδυσή του.
Με δεδομένο ότι το μέγιστο ύψος των επενδύσεων θα διαμορφωθεί στα 25,5 δισ. ευρώ τα δεδομένα για τις τράπεζες και τους ιδιώτες είναι τα ακόλουθα:
Το ελάχιστο ύψος των τραπεζικών δανείων που θα απαιτηθούν ανέρχεται σε 7,5 δισ. ευρώ ή και υψηλότερο, εάν ο προϋπολογισμός των επενδύσεων είναι μεγαλύτερος από τα ελάχιστα όρια.
Οι ιδιώτες επενδυτές πρέπει να έχουν διαθέσιμα ιδιωτικά κεφάλαια να επενδύσουν. Το ελάχιστο ύψος τους υπολογίζεται στο ποσό των 5,1 δισ. ευρώ.

Πηγή: patrastimes.gr