Συστήνεται κυβερνητική επιτροπή για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης και ανάδειξης του τέως βασιλικού κτήματος Τατοΐου με πράξη του υπουργικού συμβουλίου.

Η σύσταση της επιτροπής, ύστερα από εισήγηση της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη και πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκηκρίθηκε αναγκαία προκειμένου να δημιουργηθεί ένα συντονιστικό όργανο, στο οποίο θα εκπροσωπούνται οι συναρμόδιοι κρατικοί φορείς για την επιτάχυνση των διαδικασιών ανάπλασης του τέως βασιλικού κτήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:

α) την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως πρόεδρο,

β) τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,

γ) τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

δ) τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών,

ε) τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για θέματα χωροταξίας και αστικού περιβάλλοντος,

στ) τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για θέματα φυσικού περιβάλλοντος και υδάτων,

ζ) τον γενικό γραμματέα Πολιτισμού του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και

η) τον γενικό γραμματέα Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως μέλη.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, η πρόεδρος αναπληρώνεται από τον γενικό γραμματέα Πολιτισμού του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τα λοιπά μέλη θα ορίσουν τους αναπληρωτές τους στην πρώτη συνεδρίαση. Η επιτροπή συνεδριάζει τακτικά 1 φορά τον μήνα και εκτάκτως, ύστερα από πρόσκληση της προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής δύναται να μετέχουν, ύστερα από πρόσκληση της προέδρου της, χωρίς δικαίωμα ψήφου:

α) ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής,

β) ο περιφερειάρχης Αττικής,

γ) oι δήμαρχοι των δήμων της περιφέρειας Αττικής.

δ) υπηρεσιακοί παράγοντες,

ε) εκπρόσωποι φορέων, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνονται η αποκατάσταση και ανάδειξη του τέως βασιλικού κτήματος Τατοΐου.

Πηγή: patrastimes.gr