«Πάγο» στα τεκμήρια διαβίωσης βάζει το Υπουργείο Οικονομικών για τα εισοδήματα του 2020, με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή.

Το μέτρο αφορά:

  • στους εργαζόμενους που τέθηκαν εντός του 2020 σε αναστολή εργασίας, χωρίς χρονικό περιορισμό ημερών,
  • στις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή ή χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενες, με βάση τη λίστα ΚΑΔ
  • στους εργαζόμενους εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
  • στους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε διαστήματος εντός του 2020
  • στους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020 για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID-19 κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τη διάταξη του Υπουργείο Οικονομικών, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, «παγώνουν» τα τεκμήρια εφόσον σωρευτικά:

α) τουλάχιστον σε ένα από τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας

β) δεν υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019 και,

γ) σε περίπτωση που απέκτησαν κάποιο περιουσιακό στοιχείο, η δαπάνη να δικαιολογείται από τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά.

Οι φορολογούμενοι για τους οποίος ο φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε με βάση το τεκμαρτό τους εισόδημα τουλάχιστον τουλάχιστον για ένα από δυο προηγούμενα χρόνια, αν και για το 2020 προκύπτει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, ως δαπάνη για το φορολογικό έτος 2020, λαμβάνεται υπόψη το μικρότερο ποσό αντικειμενικών δαπανών μεταξύ των φορολογικών ετών 2018, 2019 και 2020, εφόσον δεν υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών δαπανών του φορολογικού έτους 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019.

mononews.gr

Πηγή: patrastimes.gr