Τέσσερα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι ανοιχτά για αιτήσεις στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Τα προγράμματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αιτήσεις μέχρι τις 31η Ιουλίου 2020.

Ειδικότερα:  

 Α) Σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 477/28.05.2020 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, προσφέρει τα ακόλουθα 2 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με έναρξη φοίτησης τον Οκτώβριο του 2020.

Τα προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξής:

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00.

  • Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.
  • Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ.

Β) Επίσης ύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 420/22-04-2019 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει τα ακόλουθα 2 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη φοίτησης τον Οκτώβριο του 2020.

Τα προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξής:

  1. Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων
  2. Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων έχει ξεκινήσει και το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2020.

Για να ενημερωθείτε για την πρόσκληση και τον τρόπο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για το ΜΠΣ «ΔΟΕ», παρακαλούμε όπως μεταφερθείτε εδώ.
Για να ενημερωθείτε για την πρόσκληση και τον τρόπο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για το ΜΠΣ «ΤΛΧ», παρακαλούμε όπως μεταφερθείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα των Προγραμμάτων Σπουδών

ή να επικοινωνούν:

• Για το ΜΠΣ «ΔΟΕ» ηλεκτρονικά στα e-mails [email protected] ή [email protected] και τηλεφωνικά στους αριθμούς: 00357 22841974 & 00302610367315
• Για το ΜΠΣ «ΤΛΧ» ηλεκτρονικά στα e-mails [email protected] ή [email protected] και τηλεφωνικά στους αριθμούς: 00357 22841974 & 00302610367315

Πηγή: patrastimes.gr