Οι ιδιοκτήτες «παροπλισμένων» οχημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να τα επαναφέρουν σε κυκλοφορία πληρώνοντας τέλη κυκλοφορίας με το μήνα.

Χωρίς το πέναλτι που αντιστοιχεί χρηματικά σε ένα έναν επιπλέον μήνα από τους μήνες που ο ιδιοκτήτες έρχονται μέχρι και το τέλος της εβδομάδας στην Βουλή τα τέλη με το μήνα και για το 2020

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα επιλογής, εντός του έτους 2020 για άρση της ακινησίας ενός οχήματος και καταβολή τελών κυκλοφορίας ανάλογα με τη διάρκεια της χρήσης αυτού, αυτή την φορά χωρίς το πέναλτι του ενός επιπλέον μήνα που πλήρωναν οι ιδιοκτήτες για τους μήνες χρήσης του οχήματος τους.

Μέχρι και πέρσι για την άρση της ακινησίας οχήματος πχ για τρεις μήνες θα έπρεπε να καταβάλλει σε τέλη κυκλοφορίας χρηματικό ποσό τέλη τεσσάρων μηνών. Για φέτος λόγω της γενικευμένης κρίσης στην οικονομία θα καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας μόνο για τους μήνες χρήσης.

Συγκεκριμένα για τρεις μήνες χρήση ο ιδιοκτήτης του ΙΧ θα πρέπει να καταβάλλει το 1/4 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης είναι να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που είναι σε ακινησία και αδυνατούν να καταβάλλουν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, να προβούν σε άρση αυτής, για χρονικό διάστημα που επιθυμούν, καταβάλλοντος τα αναλογούντα, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, τέλη κυκλοφορίας.

Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες οχημάτων που τελούν σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας για λόγους ανωτέρας βίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν.2367/1953 (Α’82), εφόσον αίρεται ο λόγος της ακινησίας αυτής εντός του έτους 2019, να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους αυτού και όχι το σύνολο των ετησίων τελών κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής των πινακίδων κυκλοφορίας πέρα του διαστήματος για το οποίο ο ιδιοκτήτης έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των τελών κυκλοφορίας του έτους.

Πηγή: patrastimes.gr