Αλλάζει ριζικά ο τρόπος υπολογισμού των τελών ταξινόμησης Ι.Χ. αυτοκινήτων.

Οι επικείμενες αλλαγές στα τέλη ταξινόμησης, που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, αναμένεται να μεταβάλλουν τις τελικές τιμές των αυτοκινήτων στη χώρα μας, με τα περισσότερα οικονομικά οφέλη να εστιάζονται στα υβριδικά οχήματα.

Τα υβριδικά
Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μεγαλύτερη ή ίση με 51 γρ./χλμ. απαλλάσσονται από το 50% των τελών ταξινόμησης.

Τα υβριδικά αυτοκίνητα με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μικρότερη ή ίση με 50 γρ./χλμ. απαλλάσσονται από το 75% των τελών ταξινόμησης, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της αγοράς, το νέο σύστημα υπολογισμού των τελών ταξινόμησης θα «παρασύρει» προς τα κάτω τις τιμές των αυτοκινήτων υβριδικής τεχνολογίας, με το μεγαλύτερο όφελος (χωρίς ωστόσο ακόμη να έχουν οι νέες τιμές από την πλειάδα των περισσότερων αντιπροσωπειών αφού ακόμη το νομοσχέδιο δεν έχει ψηφιστεί) να το καρπώνονται τα μοντέλα με την plug–in υβριδική τεχνολογία και όσα εκπέμπουν πλέον κάτω από 100 γραμμάρια CO2/χλμ. και πολύ περισσότερο για τα μοντέλα με εκπομπές ρύπων CO2 έως 50 γρ./χλμ.
Το οικονομικό όφελος, όπως αναφέρουν τα ΝΕΑ, σε ένα Plug–in υβριδικό αυτοκίνητο που κοστίζει 55.000 ευρώ (ή 39.900 ευρώ που είναι η τιμή προ φόρων), θα αγγίξει ακόμη και τα 3.000 ευρώ.

Στα πιο δημοφιλή υβριδικά μοντέλα – που κοστίζουν κατά μέσο όρο 30.000 ευρώ – το όφελος θα κυμανθεί στο όριο των 2.000 – 2.500 ευρώ.

Όσον αφορά τα αμιγώς ηλεκτρικά ισχύει η πλήρης απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης.

Τα μεταχειρισμένα
Για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαμβάνεται υπόψη η κατά τα παραπάνω τιμή λιανικής πώλησης όμοιου κατά μάρκα, τύπο, παραλλαγή και έκδοση καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου με τον ίδιο εξοπλισμό, κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή μειωθεί κατά το ποσοστό απομείωσης που ορίζεται ανάλογα με την ηλικία του και την κατηγορία αμαξώματος.

Η φορολογητέα αξία, μετά την ως άνω απομείωση, μειώνεται περαιτέρω ποσοστιαία με χρήση συντελεστή 0,10 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο. Η απομείωση βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% της αξίας που προσδιορίζεται μετά την ως άνω απομείωση.

Ο ετήσιος μέσος όρος διανυθέντων χιλιομέτρων, για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας διάταξης, ορίζεται στις 15.000. Η συνολική απομείωση, περιλαμβανόμενης και της απομείωσης λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων πέραν του μέσου όρου, δεν δύναται να υπερβαίνει το 95%.

Για την επιλογή των νέων συντελεστών, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, προκειμένου να υπολογιστεί το τέλος ταξινόμησης για τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία του άρθρου 126, πριν από τις μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα, των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα -CO2 (συνδυασμένος κύκλος) είναι:

* μικρότερη ή ίση των 100 γρ./χλμ., οι νέοι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης, όπως ορίζονται παραπάνω, μειώνονται κατά 5%,

* μεγαλύτερη από 120 και μικρότερη από ή ίση με 140 γρ./χλμ., οι νέοι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά 10%,

* μεγαλύτερη από 140 και μικρότερη από ή ίση με 160 γρ./χλμ., οι νέοι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά 20%,

* μεγαλύτερη από 160 και μικρότερη από ή ίση με 180 γρ./χλμ., οι νέοι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά 30%,

* μεγαλύτερη από 180 και μικρότερη από ή ίση με 200 γρ./χλμ., οι νέοι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά 40%,

* μεγαλύτερη από 200 και μικρότερη από ή ίση με 250 γρ./χλμ., οι νέοι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά 60%,

* μεγαλύτερη από 250 γρ./χλμ., οι νέοι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά 100%.

Πηγή: patrastimes.gr